آقای دکتر Mohammadmansour Falamaki

Dr. Mohammadmansour Falamaki

استاد، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180962)

28
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers