آقای دکتر Mohamad Reza Farzin

Dr. Mohamad Reza Farzin

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کل بانک مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181869)

6
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers