آقای دکتر Mohammad Said Saidi

Dr. Mohammad Said Saidi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183303)

59
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers