خانم Somayeh Shah hosseini

Somayeh Shah hosseini

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184270)

21
24
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers