طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 626

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-17-53_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

به دلیل اهمیت جنبه های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود نتایج حاصل از حل مدل حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد بررسی اثرات شوک های نفتی بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تیوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد بدین ترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل dsge آن در این تحقیق قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را در برداشته است به علاوه نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق باعث کاهش اثر گذاری شوک پولی می شود که دلالت بر کاهش اثر بخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد

Keywords:

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی , نوسانات اقتصاد کلان , ادوار تجاری ایران , سیاست پولی , مدل dsge

Authors

سمیه شاه حسینی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

جاوید بهرامی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی