آقای دکتر Masoud Motalebi

Dr. Masoud Motalebi

دانشیار دانشگاه آزادشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186530)

15
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers