Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohammad Ahmadlu

Mohammad Ahmadlu

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

محور تخصصی:حقوق

Researcher ID: (254260)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه Mohammad Ahmadlu

عضویت Mohammad Ahmadlu در مجامع و انجمنهای علمی

Mohammad Ahmadlu Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسوولیت مدنیپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
2دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
3دریافت فایل PDF مقالهاستناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر، زیان دیده در فقه و حقوق ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
4دریافت فایل PDF مقالهاعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
5دریافت فایل PDF مقالهاصول حاکم بر اسناد تجاریپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
6دریافت فایل PDF مقالهشرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکیپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنینپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
8دریافت فایل PDF مقالهموانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپلپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
9دریافت فایل PDF مقالهاعاده حیثیتپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
10دریافت فایل PDF مقالهحقوق زنان ایرانی در سلامتی پیاده سازی محلی قوانین حقوق بین المللی انسانیپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوقی قراردادهای حقوق کارپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
12دریافت فایل PDF مقالهارتباط ماده ۶۶۵ با ۲۶۷ قانون مجازات اسلامیپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
13دریافت فایل PDF مقالهماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزاییپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
15دریافت فایل PDF مقالهآثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وینپنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق1400
16دریافت فایل PDF مقالهشرایط و آیین جرح داورسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
17دریافت فایل PDF مقالهحق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در آثار واحکام املاک نسبت به املاک مجاورسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصیسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
19دریافت فایل PDF مقالهعقیده جوانان درباره احترام و نقض حقوق بشرسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
20دریافت فایل PDF مقالهراه حل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایرانسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
21دریافت فایل PDF مقالهدفاع مشروع در برابر ماموران دولتسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
22دریافت فایل PDF مقالهعدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده-اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
23دریافت فایل PDF مقالهچگونه دولت رفاه جرم را کاهش میدهد؟سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
24دریافت فایل PDF مقالهخرید و فروش اعضاء بدن در فقه و حقوقسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
25دریافت فایل PDF مقالهشرط عدم مسئولیت در حقوق ایرانسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی حقوق مالکیت معنوی و علامت تجاری در کشورهای BRICSسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
27دریافت فایل PDF مقالهحسن نیت در قرارداد ها در ایران و فرانسهسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
28دریافت فایل PDF مقالهرژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیرسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنیسومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی1400
30دریافت فایل PDF مقالهعوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لانهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
31دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادثنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
32دریافت فایل PDF مقالهقاچاق جنسی زنان از کشور های اروپای شرقی و مرکزی؛ ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفرینهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
33دریافت فایل PDF مقالهقواعد داوری در ایران و سایر کشور هانهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
34دریافت فایل PDF مقالهمداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحدنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
35دریافت فایل PDF مقالهغایت فلسفه قضاوتنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
36دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت مدنی نیروهای مسلحنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
37دریافت فایل PDF مقالهماهیت حقوقی اقرارنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
38دریافت فایل PDF مقالهلزوم مالیت مورد معامله در خصوص شرایط مبیعنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
39دریافت فایل PDF مقالهلزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آننهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی داوری داخلی با تاکید بر قانون آیین دادرسی مدنینهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
41دریافت فایل PDF مقالهفروض مختلف توقیف دادرسینهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیسنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
43دریافت فایل PDF مقالهماهیت و آثار طلاق در ایران و عراقنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
44دریافت فایل PDF مقالهمطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام اداری ایراننهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
46دریافت فایل PDF مقالهقرآن و حقوق زناننهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400
47دریافت فایل PDF مقالهمدیران ارشد متصل به سیاست، عملکرد شرکت و حقوق ماهیانه مدیر عامل شرکتنهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1400

Mohammad Ahmadlu Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1پیوسته حقوقکارشناسی1399-1401
2حقوق خصوصیکارشناسی ارشد1399-1401
3ناپیوسته حقوقکارشناسی1392-1394

سوابق شغلی و تخصصی Mohammad Ahmadlu

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سایر سوابقکارشناس حقوقی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی استان قم1395-1396
2سایر سوابقموسسه حقوقی و داوری دادآفرین1396-تاکنون
3تدریس دانشگاهیبرگزاری دوره کارآموزی1399-1399
4سایر سوابقدفتر وکالت دکتر فریدون نقی پور1389-1394
5سایر سوابقکارشناس فروش بیمه عمر - آتیه سارزان1397-1398
6سایر سوابقنماینده رسمی بیمه سامان1398-1400

جوایز و افتخارات Mohammad Ahmadlu

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1دریافت گواهینامه کمربند قهوه ای از فدراسیون شوتوکان ایران1389
2دریافت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران1392
3دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران - سبک واداریوفت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران1393
4داور و کمک داور ملی کومیته شهر اراک با گرید JC1393
5دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران1393
6دریافت گواهینامه داوری درجه JC برگزار شده در شهر اراک از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران1394
7دریافت لوح سپاس رشد و گسترش ورزش پهلوان پرور کاراته از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
8دریافت لوح سپاس حسن حضور در اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان دو ایران از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
9دریافت لوح سپاس کسب رتبه دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ناپیوسته از موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم1394
10اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت علمی انجام داوری از انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری1398

Mohammad Ahmadlu Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1مقدماتی امداد و نجاتهلال احمر1390
2سطح یک آینده پژوهیموسسه آموزش عالی طلوع مهر قم1392
3دوره جامع آموزش داوری مقدماتی 1کانون داوری استان قم1398
4دوره آموزشی آئین دادرسی کاربردی شورا های حل اختلافانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1398
5دوره آموزش کار با ویندوز رایانهانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
6دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 1انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
7دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 2انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
8دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 3انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
9دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 4انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
10دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 5انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
11تایید صلاحیت علمی انجام داوریانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
12دوره آموزش اصول نگارش حقوقیانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
13دوره آموزش اصول قرارداد نویسیانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
14دوره آموزش جرائم رایانه ایانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399
15دوره آموزش آشنایی مقدماتی با حقوق داوری در حل اختلافانجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران1399

Other

RowTitle
1کارشناس ، داور و مشاور حقوقی
2کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر قم 1400
3عضویت در شبکه اجتماعی حقوقدان
4عضویت در کانون داورای استان قم – در انتظار جهت صدور پروانه داوری
5عضویت در مرجع متخصصین کشوری
6عضویت در انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران
7عضویت در سامانه جامع داوری ایران
8عضویت در جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر
9عضویت در انجمن علمی حقوق اساسی ایران
10عضویت در انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
11عضویت در انجمن ایرانی روابط بین الملل
12عضویت در انجمن حقوق شناسی
13عضویت در انجمن مشاوره ایران
create: 11 April 2021 - view 2073

Mohammad Ahmadlu annual papers published chart

Contact informations

Email: mohammadahmadlu@gmail.com
Mobile: 09102043578
Country: ایران Province: قم City: قم
Address: قم

Share

Top Keywords in Mohammad Ahmadlu papers

Support