آقای دکتر Hasan Fazeli Nashli

Dr. Hasan Fazeli Nashli

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263952)

4
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers