آقای دکتر RajabAli Borzooei

Dr. RajabAli Borzooei

دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286529)

4
18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers