ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر ebrahim moradi

Dr. ebrahim moradi

Researcher ID: (292619)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

ebrahim moradi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تابع مسافت در اندازه گیری رشد بهره وری کل نهاده ها (TFP) مطالعه موردی: مقایسه بهره وری تولید گندم آبی در استانهای مختلف کشورچهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران1382
2دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی فنی محصول گندم آبی ودیم استان زنجانمدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان1391
3دریافت فایل PDF مقالهتدوین و انتخاب استراتژی توسعه پایدار بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی کمیQSPMاولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
4دریافت فایل PDF مقالهتدوین و انتخاب استراتژی در راستای توسعه پایدار منابع آب کشاورزی بر اساس تحلیل SWOT و ماتریکس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی طرح کشت آرمانی زعفران در مقایسه با کشت مرسوم سنتی در منطقه تربت جامسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
6دریافت فایل PDF مقالهتدوین راهبرد و طراحی الگوی تولید مرغ ارگانیک در شهرستان قلعه گنج با استفاده از رهیافت SWOTوو تحلیل شبکه ای ANPکنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انتقال قیمت های جهانی ذرت بر قیمت های داخلی در ایرانششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری زاهدان با استفاده از روش AHPهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر پیشران های توسعه بخش زراعی استان سیستان و بلوچستان با اصول آینده پژوهیهمایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی1398
10دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استراتژیک دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس مدل SWOT در حوزه اداری –مالی به روش تحلیل (AHP)چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه1398

ebrahim moradi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیکپژوهشهای مدیریت عمومی1396
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک هزینه ترانسلوگ در برآورد تابع تقاضای آب محصول گندم منطقه سیستانپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
3دریافت فایل PDF مقالهشوک قیمتی نهاده های تولید ذرت دانه ای و تاثیر آن بر قیمت محصول: رهیافت خودرگرسیون برداری با داده های تابلویی (PVAR)فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر شکاف بهره وری سیستم های آبیاری در کشاورزی با استفاده از رهیافت اکساکا- بلیندرپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
5دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی1398
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر بحران آب در بخش کشاورزی منطقه سیستان در سناریوهای مختلف: رهیافت آینده پژوهیپژوهش آب در کشاورزی1400
7دریافت فایل PDF مقالهتجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم در استان فارس با استفاده از مدل مرزی – تصادفی فضاییفصلنامه اقتصاد کشاورزی1399
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و پویایی سیستم منابع آب حوضه آبریز هیرمند تحت سناریوهای مدیریتیپژوهش های حفاظت آب و خاک1400
9دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی رودخانه هیرمند با استفاده از تکنیک سری زمانی (SARIMA)مهندسی آبیاری و آب ایران1400

ebrahim moradi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار1392-تاکنون
create: 27 September 2021 - view 72

ebrahim moradi annual papers published chart

Contact informations

Email: eb_moradi@eco.usb.ac.ir

Share

Top Keywords in ebrahim moradi papers

Support