آقای دکتر AminReza Kamalian

Dr. AminReza Kamalian

استاد - گروه مدیریت - دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178328)

58
40
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers