آقای دکتر Reza Shariatinasab

Dr. Reza Shariatinasab

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306745)

40
8
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers