آقای دکتر MohammadMehdi Heidari

Dr. MohammadMehdi Heidari

دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306912)

51
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers