آقای دکتر Mohammad Ashouri

Dr. Mohammad Ashouri

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308631)

6
46
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs