ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mahdi Yazdani

Dr. Mahdi Yazdani

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Researcher ID: (310876)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Mahdi Yazdani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاستقلال بانک مرکزی و ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهوربیست و سومین همایش بانکداری اسلامی1391
2دریافت فایل PDF مقالهنقش نظام بانکی در تامین مالی بنگاهههای کوچک و متوسطنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بروز پدیده ی فرار بانکی به عنوان چالش پیش روی نظام بانکداری کشورنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیاست های پولی برای خروج از رکود تورمی (مطالعه موردی:اقتصاد ایران)دومین همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز ؛ ضرورتها ومولفه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری1393
5دریافت فایل PDF مقالهبانکداری اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)همایش بین المللی اقتصاد شهری1395
6دریافت فایل PDF مقالهاستقلال بانک مرکزی ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهوربیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی1396
7دریافت فایل PDF مقالهیکسان سازی نرخ ارز نقش هدف گذاری تورم: تجربه ای از سایر کشورهابیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی1396
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین کننده های بحران پولی اخیر در اقتصاد ایرانبیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی1392
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر بر بهره وری انرژیSMEها در ایراندوازدهمین همایش بین المللی انرژی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتابع مطلوبیت و مقیاس معادل، ضرورت یک رویکرد جدید در بیمهکنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی1398
11دریافت فایل PDF مقالهلزوم بازنگری در ساختار منابع مالی بازار بیمه مراقبت سلامتکنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی1398

Mahdi Yazdani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهچگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد درکشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1394
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثر عبور از نرخ ارز بر تورم در ایران 1370-1391فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالههدفگذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایراندوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1396
4دریافت فایل PDF مقالهتعامل جریان های تجاری و نشر بحران های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته در داده های تابلوییفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایرانفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1396
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین کننده های تجارت درون صنعت در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاریفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1396
7دریافت فایل PDF مقالههدف گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایرانفصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش های اقتصادی کشورفصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی1394
9دریافت فایل PDF مقالهنقش نظام بانکی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسطفصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران و کشورهای منتخب در افق2050دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالههدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایراندوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی1396
12دریافت فایل PDF مقالهخلق تجارت دوجانبه ناشی از تشکیل D8 در کشورهای عضو آن: رویکرد تفاضل در تفاضل‌هافصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1398
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان عبور نرخ ارز بر زنجیرههای تولیدی در اقتصاد ایران (با استفاده از تحلیل داده-ستانده)فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1399
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزینفصلنامه راهبرد اقتصادی1399
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد کشش های جانشینی واردات صنایع کارخانه ای با استفاده از داده های خرد و مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدتفصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه1399
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت انرژی در بخش های اقتصادی ایرانفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1399
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی های انگلفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1398
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح رفاه خانوارهای استان خراسان شمالی با استفاده از منحنی های انگلفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1398
19دریافت فایل PDF مقالههمزمانی چرخه های تجاری و یکپارچگی تجاری: مقایسه کشورهای D۸، اتحادیه اروپا و جنوب شرق آسیافصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1397
20دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلانفصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی1400
21دریافت فایل PDF مقالهکاربرد رویکردهای احتیاطی و مرکانتیلیستی در شناسایی تعیین کننده های تغییرات ذخایر بین المللی در کشورهای اوپکفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1396
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیان های تولیدی ناشی از بحران های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهورفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1396
23دریافت فایل PDF مقالهنرخ ارز حقیقی و سازوکار منحنی J و S بین ایران و شرکای برتر تجاریفصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1395
24دریافت فایل PDF مقالهاثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبهفصلنامه تحقیقات اقتصادی1397
25دریافت فایل PDF مقالهاثرات مرزی در تجارت دوجانبه ایران و شرکای برتر تجاری: رویکرد الگوی جاذبه غیرخطیفصلنامه تحقیقات اقتصادی1396
26دریافت فایل PDF مقالهاثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه ایران و ترکیهفصلنامه تحقیقات اقتصادی1393
create: 25 November 2021 - view 55
Support