دانشنامه اقتصاد

Encyclopedia of Economics

دانشنامه اقتصاد به عنوان اولین مرجع تخصصی در حوزه اقتصاد است که تمام اطلاعات مستند و علمی مربوط به شاخه‏ ها و زیرشاخه های مختلف اقتصاد را از منابع معتبر و موثق علمی در ایران و جهان با ساختاری منطقی و هدفمند در قالب دانشنامه در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

به اطلاع می‏رساند فقط مقالات دانشنامگی را براساس عناوین مصوب پذیرفته می شود. خواهشمند است از بارگذاری مقالات علمی- پژوهشی و سایر مقالات خودداری شود.