خانم دکتر Mojgan Rashtchi

Dr. Mojgan Rashtchi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (351182)

3
30
2
1
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب Theories of First Language Acquisition (رهنما) - 1398 - English
  • کتاب Research Methoes A Textbook for EFL Learners EFL (رهنما) - 1396 - English

Teaching Experience

  • دانشیار آزاد اس(1371-تاکنون )

Education