آقای دکتر Saeed Hasanzadeh

Dr. Saeed Hasanzadeh

دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361328)

24
44
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers