ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور Mohsen Moayyed

Prof. Mohsen Moayyed

استاد

Researcher ID: (193358)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Mohsen Moayyed ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Geochemistry and petrogenesis of lamprophyric dykes and the associated rocks from Eslamy peninsula, NW Iran: Implications for deep-mantle metasomatism", Elsevier BV, (2008), Vol 68, No 2: 141-154دریافت فایل PDF مقاله
2"Geochemistry and mineral chemistry of pyroxenite xenoliths and host volcanic alkaline rocks from north west of Marand (NW Iran)", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 111, No 6: 865-885دریافت فایل PDF مقاله
3"Origin and Formation Process of Gabbro and Diorite Xenoliths in the Northern Part of Uromieh-Dokhtar Magmatic Belt, NW Iran: Constraints from Mineral and Whole-Rock Chemistries", University of Chicago Press, (2020), Vol 128, No 2: 227-246دریافت فایل PDF مقاله
4"Geology, mineralization and sulfur isotopes geochemistry of the Mari Cu (Ag) Manto-type deposit, northern Zanjan, Iran", Elsevier BV, (2017), Vol 81, No : 10-22دریافت فایل PDF مقاله
5"The Shah-Ali-Beiglou Zn-Pb-Cu (-Ag) Deposit, Iran: An Example of Intermediate Sulfidation Epithermal Type Mineralization", MDPI AG, (2018), Vol 8, No 4: 148دریافت فایل PDF مقاله
6"Comparative study of mineral chemistry of four biotite types as geochemical indicators of mineralized and barren intrusions in the Sungun Porphyry Cu-Mo deposit, northwestern Iran", Elsevier BV, (2018), Vol 97, No : 1-20دریافت فایل PDF مقاله
7"Metamorphic history of glaucophane-paragonite-zoisite eclogites from the Shanderman area, northern Iran", Wiley, (2013), Vol 31, No 8: 791-812دریافت فایل PDF مقاله
8"The origin of oil in the Cretaceous succession from the South Pars Oil Layer of the Persian Gulf", Springer Science and Business Media LLC, (2013), Vol 102, No 5: 1337-1355دریافت فایل PDF مقاله

Mohsen Moayyed Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبیوتیت ها و زیر کن های دو نسلی، شاهدی بر منشأ آناتکتیک توده گرانیتوئیدی میشوششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژی، ژئوشیمی و دگرگونی گنیس هاف گرانیتوئید گنیسها و گرانیتوئیدهای شرق شاهین دژ ( آذربایجان غربی )ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی انکلاوهای گرانیتوئید ازناششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتبط دگر شکلی و تبلور کانیها در منطقه دگرگونی جنوب غرب ماهنشان - استان زنجانششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
5دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پتروژنز توده ساب ولکانیک اورین ( غرب خوی - شمال غرب ایران )ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
6دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پتروژنز توده لامپروفیری شریف آباد (غرب خوی)ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
7دریافت فایل PDF مقالهکانی سازی مس در ارتباط با توده ساب ولکانیک چگی قلعه سی (غرب مرند - استان آذربایجان شرقی)ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسکارن مس - مولیبدن زند آباد (شمال غرب اهر)ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
9دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نو بر موقعیت خط درز پالئوتتیس در ایرانششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
10دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی سنگهای نفوذی جنوب قره چمن - آذربایجان شرقیششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
11دریافت فایل PDF مقالهپلوتونیسم الیگوسن در منطقه هشجین و اهمیت اقتصادی آنسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچان و تیکمه داش با نگرشی ویژه بر پتانسیل اقتصادی منطقهپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
13دریافت فایل PDF مقالهدگرگونی مجاورتی سنگهای رسی و نیمه رسی در هاله ی دگرگونی توده نفوذی نفلین سینیت کلیبر - شمال غرب ایرانپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی توده های ساب ولکانیک منطقه خواجه در شمال شرق تبریز و کانی سازی آهن و مس همراه آنهاپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
15دریافت فایل PDF مقالهکانی سازی آهن در ارتباط با توده های نفوذی اپی زون الیگوسن در منطقه ذاکر - سرخه دیزج (جنوب غربی طارم)پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی دگرسانی متاسوماتیک و کانی سازی آهن - منگنز در اسکارن تیکمه داش، بستان آباد - آذربایجان شرقیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
17دریافت فایل PDF مقالهسنگ شناسی و سنگ زایی سنگهای آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن-الیگوسن نوار ماگمایی البرز غربی - آذربایجان با نگرشی ویژه بر منطقه هشجینچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
18دریافت فایل PDF مقالهسنگ شناسی و سنگ زایی نوار ماگمایی ائوسن-الیگوسن منطقه طارم و ژئوبارومتری توده های نفوذی منطقهچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی کانی سازی آهن، منگنز، سرب و روی در منطقه قپچاق (آذربایجان شرقی) با نگرشی بر ریخت شناسی میانبارهای سیالچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
20دریافت فایل PDF مقالهبررسیهای پتروگرافیکی و پترولوژیکی توده های نفوذی غرب ایواوغلی و تعیین منشاء آنهاهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
21دریافت فایل PDF مقالهماگماتیسم پلیو - کواترنر در محدوده معدن مس سونگونهفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
22دریافت فایل PDF مقالهپدیده های دگرگونی مجاورتی اطراف توده شیور (شمالغرب ایران)هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
23دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پترولوژی دایک لامپروفیری قخلار (غرب مرند)هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمیایی پلوتونیسم ترسیر در شمال غرب ایرانهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
25دریافت فایل PDF مقالهدگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارسهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
26دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پترولوژی دایکهای لامپروفیری شبه جزیره اسلامی (شرق دریاچه ارومیه) ، آذربایجان شرقیهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
27دریافت فایل PDF مقالهماگماتیسم کواترنر در محدوده کانسار مس پورفیری سوناجیل با نگرشی بر تیپ کانی سازی در منطقه (هریس - آذربایجانشرقی )نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
28دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین پتاسپکو و اولتراپتاسیک شمالغرب مرندنهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
29دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک اسید و توده های نفوذی هرزندات دیوان داغی ( شمال مرند ) و اهمیت ژئودینامیکی آنهانهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
30دریافت فایل PDF مقالهبررسیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده نفوذی آلکالن بزقوش ( جنوب سراب، شمالغرب ایران )نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
31دریافت فایل PDF مقالهمینرال شیمی کانیهای موجود در توده ولکانیکی کوه دمچهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیمی کانیها در مجموعه نفوذی نطنز (شمال اصفهان)چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اکتشافی مدل سازی و تخمین ذخیره معدن مس دره زاربیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانی زایی مولیبدن در کانسار مس پورفیری سونگونچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
35دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از بررسیهای مورفوتکتونیکی و ژئوفیزیکی به عنوان راهبرد اصلی پی جویی و اکتشاف آب زیرزمینی در سازندهای سخت آتشفشانی - رسوبی مستعد؛ مطالعه موردی منطقه هوراند (شمال شرق آذربایجان شرقی)نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی1388
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری گسل پیرانشهربیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
37دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پترولوژی سنگهای ولکانیک شمال غرب مرندبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی کانی شناسی و مینرال شیمی سنگهای آتشفشانی کوه دمبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
39دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی دوست بیگلو،شمال غرب مشکین شهرپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
40دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع آب کارست با استفاده از روشهای مورفوتکتونیک و ژئوالکتریک در جنوب غرب هادیشهرنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختاری گنبد نمکی خواجه در شمال شرق تبریز با هدف بررسی امکان ذخیره سازی گازپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و مینرالوگرافی کمپلکس مافیک – اولترامافیک میشو (جنوب غرب مرند- استان آذربایجان شرقی)چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعات سنگشناسی، سنگنگاری و دگرسانی در کانسار پورفیری هفتچشمه ورزقان-استان آذربایجانشرقیششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
44دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی بهلول داغی (شمال تبریز) و مقایسه آن با ماگماهای آداکایتشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
45دریافت فایل PDF مقالهتحولات ماگمایی در آتشفشان های جوان جنوب شرق اهر (شرق هریس ,آذربایجان شرقی)شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
46دریافت فایل PDF مقالهگزارش اپیدوت ماگمایی در توده گرانیتوئیدی میشو (شمال غرب ایران)، تحلیل ها و نتایجشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژی ،پتروگرافی وژئوشیمی ولکانیتهای گوگدرق جنوب شرق قره چمن با نگرشی بر دورسنجی منطقهشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
48دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زمین شیمی و کانی های تشکیل دهنده شیستهای ابی سبزوار شمال خرده قاره ایران مرکزیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژیکی سنگ های ولکانیک و پلوتونیک منطقه کج کلاه - ذاکر (شمال شرق زنجان )پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی و منشأ عناصر سنگین در منطقه معدنی مس مزرعهپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
51دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و پترولوژی سنگ های ولکانیکی و توده نفوذی منطقه بکرآباد (شمال ورزقان)پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
52دریافت فایل PDF مقالهمطالعات میکروترمومتری میانبارهای سیال بر روی کانسار کلهر شهرستان میانهنخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1389
53دریافت فایل PDF مقالهتراکشش مدلی برای شکل گیری مخروط آتشفشانی سبلانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
54دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی و پتروزنز سگ‌های ولکانیک و پلوتونیک مناطق هرزندات - دیوان داغی (شمال مرند)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی و پترولوژی گابروهای کمپلکس افیولیتی شرق ایرانشهر (مکران)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی این و پتروژنز توده نفوذی پیچیک (شرق اهر) - استان آذربایجان شرقیبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین ژنز و نرخ ذوب بخشی گابروهای آلکالن منطقه شرق شاهیندژپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
58دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، مینرال شیمی و ترموبارومتری آمفیبولها درسنگهای آتشفشانی میوسن راوه-قماولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
59دریافت فایل PDF مقالهمینرال شیمی کانیها و تعیین خاستگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی میوسن راوه-قم با استفاده از کلینوپیروکسنهااولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار عناصر در محیط های دگرسانی گرمابی سنگ های ولکانیکی منطقه نقدوز(شرق اهر-استان آذربایجان شرقی)اولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
61دریافت فایل PDF مقالهسنگ نگاری و زمین شیمی سنگ های ماگمایی منطقه اسکندیان(آذربایجان غربی-سرو)اولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های متابازیک منطقه اسکندیان(شمال غرب سر- استان آذربایجان غرب)اولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی کانی سازی مس در شمال روستای کرگان شمال غرب بستان آباد(استان آذربایجان شرقی)اولین همایش ملی مجازی علوم زمین1392
64دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای مناطق بالوجه و کرنگان (زون البرز غربی- آذربایجان) در شناسایی عمق تقریبی و شکل گیری ماگمای خاستگاه این سنگ هااولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی، شیمی کانی،جایگاه تکتونیکی و دما- فشارسنجی دایک لامپروفیری کرنگان (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
66دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شیمی کانی ها و شرایط فشار- دمای تبلور توده گرانیتوئیدی کرنگان (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین توده نفوذی و اسکارن در کرنگان (آذربایجان شرقی، شمال غرب ورزقان)اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
68دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و کانی شناسی دایک لامپروفیری راوه (استان قم)اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر جرم عناصر در فرایند دگرسانی هیدروترمال در منطقه یانیقدومین همایش ملی پترولوژی کاربردی1393
70دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی دایکهای لامپروفیری منطقه کلاسور غرب کلیبر-شمال غرب ایرانهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
71دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی و شیمی کانی دایک لامپروفیری کوه گوی پشتی (شمال غرب مراغه)هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
72دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی آروانه کوه (شرق آتشفشان سهند )هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
73دریافت فایل PDF مقالهشیمی فنوکریست های آمفیبول گنبد ساب ولکانیک داسیتی- آندزیتی تاباخ داغی، جنوب غرب مرند(استان آذربایجان شرقی)هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
74دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی کمپلکس گرانیتوئیدی کلاسور )کلیبر-تبریز-شمالغرب ایران(هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
75دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای حدواسط تا مافیک افیولیت ملانژ منطقه بابالو با نگرشی بر دگرسانی لیستونیتی در آنهاهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل کنترل کننده کانی سازی مس قره تپه ماکو-آذربایجان غربیهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهزمینشناسی، کانیزایی و ژئوشیمی کانسار اپیترمال مس طلاخلیفهلو، پهنه طارم، شمال خرمدرههجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش لیتولوژی و شکستگی ها در پیدایش چشمه ها و میزان آبدهی آنها (مطالعه موردی: کوه های مورو، آذربایجان شرقی)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
79دریافت فایل PDF مقالهپترولوژی سنگ های لامپروفیری دره الماس(شمال شرقی تسوج،آذربایجان شرقی،ایران)کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی پترولوژی و ژیوشیمی سنگ های ولکانیکی و پلوتونیکی شمال کیوی، (جنوب شرق اردبیل)دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی کروم اسپینل های منطقه قره داش (زنجان) با استفاده ازاسپکتروسکوپی لیزر راماندهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1396
82دریافت فایل PDF مقالهژیوشیمی و پتروگرافی سنگ های ولکانیکی اهر (آذربایجان شرقی)سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1396
83دریافت فایل PDF مقالهمطانعه پتروگرافی سنگ های آندزیتی اطراف روستای قلی کندی جنوب مراغهاستان آذربایجان شرقیسومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1396
84دریافت فایل PDF مقالهمنشا ماگمایی و جایگاه تکتونیکی توده های گرانیتوییدی و گابروییدی منطقه کلاسورغرب کلیبر-شمالغرب ایراننهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1396
85دریافت فایل PDF مقالهزمین شناسی اقتصادی اندیس مس قره تپه (ماکو - آذربایجان غربی)ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
86دریافت فایل PDF مقالهزمینشناسی، کانیشناسی و ژیوشیمی کانه زایی طلا در منطقه علویق- کلیبر(آذربایجان شرقی)دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397
87دریافت فایل PDF مقالهکانه زایی کرومیت قره داش- زنجان: شواهدی از بقایای پوسته اقیانوسی پروتو تتیس در ایران مرکزیدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397
88دریافت فایل PDF مقالهژیوشیمی وپترولوژی گرانیتویید آق درق- شاهدی برماگماتیسم آداکایتی در اواخر ادیاکارن-اوایل کامبریندهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1397
89دریافت فایل PDF مقالهزمین شناسی و کانی شناسی توده های دیابازی شمال شرق هوراند (استان آذربایجان شرقی)یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
90دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی و زایش نهشته منگنز قزل داش داغی، شمال غرب مرند، استان آذربایجان شرقیاولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1397
91دریافت فایل PDF مقالهسنگ شناسی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی جنوب شرق کوه های میشو (غرب روستای سفیدکمر- شمال غرب ایران)اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی1398

Mohsen Moayyed Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی در نهشته منگنز قزل داش داغی، شمال‌ غرب مرند (آذربایجان شرقی)فصلنامه زمین شناسی اقتصادی1399
2دریافت فایل PDF مقالهزمینشیمی و سنگزایی سنگهای ریولیتی علمدار در خاور شهرستان تسوج (شمالباختری ایران)فصلنامه پترولوژی1397
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط بین کانیزایی، گسلش و میدان تنش محلی در منطقه ترودفصلنامه زمین ساخت1399
4مؤيد، محسن؛ پورمعافي, سيد محمد؛ وثوقي عابديني, منصور . "مروري بر پلوتونيسم اليگوسن در زون البرز غربي-آذربايجان"1379
5اللهياري، خليل؛ وثوقي عابديني، منصور؛ مؤيد، محسن . "بررسي پتروگرافي، ژئوشيمي و محيط تكتونيكي توده گرانيتوئيدي ميشو (جنوبغرب مرند)"1382
6ساکی، عادل؛ موذن، محسن؛ موید، محسن . "ژئوترموبارومتری سنگ های رسی دگرگون شده در جنوب غرب ماهنشان با استفاده از منحنی های تعادلی چندگانه و برنامه ترموکالک"1383
7موید، محسن؛ حسین زاده، قادر . "نقدی بر نظریه فرورانش پرکامبرین ایران مرکزی"1386
8دریافت فایل PDF مقالهمجرد، منیر؛ مؤذن، محسن؛ مؤید، محسن . "دگرگونی دما بالا-فشار پائین در هسته دگرگونی شاهیندژ"1378
9مجرد، منیر؛ مؤذن، محسن؛ مؤید، محسن . "دگرگونی مجاورتی در هسته دگرگونی شاهیندژ"1387
10دریافت فایل PDF مقالهجهانگیری، احمد؛ مؤید، محسن . "مطالعه کانی شناسی زینولیتهای کربناته – سیلیکاته منطقه قخلار"1386
11دریافت فایل PDF مقالهحسین زاده، قادر؛ مؤید، محسن؛ کلاگری، علی اصغر؛ حاجعلیلو، بهزاد . "بررسیهای سنگ نگاری و سنگ شناسی توده گرانیتوئیدی اینچه"1387
12دریافت فایل PDF مقالهامینی،صدرالدین؛ روانخواه،علیرضا؛موید،محسن . "سنگ شناسی و سنگ زائی توده های آذرین دیوان داغی – قره گوزشمال مرند (آذربایجان شرقی)"1387
13دریافت فایل PDF مقالهعامل ، نصیر؛ موید ، محسن؛ عامری ، علی ؛ وثوقی عابدینی، منصور؛ موذن، محسن . "سنگ زائی بازالتهای پلیو-کواترنری آذربایجان (شمال غرب ایران) و مقایسه آنها با بازالتهای مشابه در شرق ترکیه"1387
14 اصغری مقدم، اصغر ؛ موید، محسن ؛ ندیری ، عطا الله . "مطالعه ژئومورفولوژی، زمین شناسی و ژنز غار آبی سهولان،شمالغرب ایران"1386
15دریافت فایل PDF مقالهحسین زاده،قادر؛ کلاگری،علی اصغر؛ موید،محسن ؛ حاج علیلو،بهزاد ؛موذن،محسن . "بررسی دگرسانی و کانی سازی مس پورفیری در منطقه سوناجیل (خاور هریس- استان آذربایجان شرقی)"1388
16عامل،نصیر ؛ موید،محسن ؛ عامری،علی ؛ وثوقی عابدینی،منصور ؛ موذن،محسن . "ماگماتیسم کلسیمی-قلیائی پلیو کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسه آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه"1388
17شاهزیدی،ملیحه ؛ موید،محسن ؛ موذن،محسن ؛ احمدیان،جمشید . "ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی شمال شرق اردستان"1387
18خضرلو،علی اکبر؛ امینی،صدرالدین ؛ موید،محسن . "پترولوژی، ژئوشیمی و کانی شناسی گدازه های پتاسیک و اولترا پتاسیک (اغلب شوشونیتی) شمال غرب مرند (آذربایجان)"1387
19حسین زاده ،قادر؛ موید ،محسن ؛ اصفهانی پور ،رضا . "فرایندهای سوپرژن در کانسار مس پورفیری سوناجیل (شرق هریس-آذربایجان شرقی) با نگرشی بر استفاده از کلاهک شسته شده جهت تخمین میزان غنی شدگی سوپرژن"1388
20دریافت فایل PDF مقالهفریدآزاد،مروت ؛ موید، محسن ؛ مجتهدی، منصور ؛ موذن، محسن . "پترولوژی و پتروژنز گرانیتوئیدهای داخل افیولیت ملانژ شمال خوی – شمالغرب ایران"1388
21هنرمند، مریم ؛ موید، محسن ؛ جهانگیری، احمد ؛ احمدیان، جمشید . "کانی شناسی، دما-فشار سنجی و تعیین سری ماگمائی مجموعه آذرین نفوذی نطنز"1388
22سیمونز، وارطان ؛ کلاگری، علی اصغر ؛ موید، محسن ؛ جهانگیری، احمد . "بررسی سنگ شناسی و سنگ زائی استوک کوارتز مونزونیت پورفیری کیقال (شمال ورزقان،آذربایجان شرقی)"1389
23قدرتی، زهرا ؛ رسا، ایرج ؛ موید، محسن ؛ شاهوردی زاده، مهدی ؛ امیر رحمت، محسن . "مطالعه الگوی پراکندگی عنصر مولیبدن و سایر عناصر فرعی در کانسار مس پورفیری سونگون و تعیین زونهای پر پتانسیل"1389
24دریافت فایل PDF مقالهعمرانی، هادی ؛ موید، محسن ؛ جهانگیری، احمد ؛ موذن، محسن . "معرفی فیبرولیتهای منطقه قروه و شرایط تشکیل آنها" 1389
25مهری، محمد ؛ موید، محسن ؛ سفیدگر، آرزو ؛ سفیدگر، آرام ؛ نعمتی، فرنود. "سازوکار دایکی شدن و انتقال مذاب ، توده گرانیتوئیدی میشو (شمال غرب ایران) 1389
26فریدآزاد، مروت ؛ موید، محسن ؛ مجتهدی، منصور ؛ موذن، محسن . "سنگ شناسی و سنگ زائی آمفیبولیتهای موجود در مجموعه ی افیولیتی خوی – شمالغربی ایران"1389
27دریافت فایل PDF مقالههنرمند، مریم ؛ موید، محسن ؛ جهانگیری، احمد ؛ احمدیان، جمشید ؛ بهادران، نوشین . "بررسی ویژگیهای ژئوشیمیائی مجموعه نفوذی نطنز"1389
28حسن پور، شهره ؛ رسا، ایرج ؛ حیدری، مهرداد ؛ متکان، علی اکبر؛ موید، محسن . "زمین شناسی ، دگرسانی و کانی سازی در ذخیره مس – مولیبدن پورفیری هفت چشمه"1389
29عمرانی، هادی ؛ موید، محسن ؛ ابرهانسلی، رولند ؛ بوسکو، رومین ؛ سوجیموری ،تاتسوکی . "ژئوشیمی اکلوژیت های شاندرمن ، تاکیدی بر ماهیت پروتولیت آن "1389
30موید ، محسن ؛ مجرد ، منیر ؛ حسین زاده ، قادر . "برآورد دما – فشار و گریزندگی اکسیژن در گابرو – پیروکسنیت های تازه کند کلیبر، با تمرکز بر شیمی بلورها و فعالیت کانی ها"1389
31دریافت فایل PDF مقالهمجرد ، منیر ؛ موذن ، محسن ؛ موید ، محسن . "شیمی سنگ کل متا پلیت های شاهین دژ ، زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیائی"1389
32کمالی ، امین اله ؛ موید ، محسن ؛ جهانگیری، احمد ؛ عامل ، نصیر ؛ پیروج ، هادی ؛ عامری ، علی . "1390
33دریافت فایل PDF مقالهیوسفی باویل ، علیرضا ؛ موید ، محسن . "بررسی و تفکیک تنش های محلی در امتداد گسل شمال میشو (آذربایجان شرقی ، شمالغربی ایران)"1390
34دریافت فایل PDF مقالهمجرد ، منیر ؛ موید ، محسن ؛ حسین زاده ، قادر . "گابروی هشت سر کلیبر، اثر متاسوماتیسم مرتبط با فرورانش"1390
35موید ، محسن ؛ حسین زاده ، قادر . "سنگ نگاری و سنگ شناسی گرانیتوئیدهای A-type شرق کوههای میشو با نگرشی بر اهمیت ژئودینامیکی آنها"1390
36سیمونز ، وارطان ؛ کلاگری ، علی اصغر ؛ موید ، محسن ؛ جهانگیری ، احمد . "بررسی زونهای دگرسان نوع پورفیری و رفتار ژئوشیمیائی عناصر کمیاب و نادر خاکی در آنها در منطقه کیقال (شمال ورزقان ، آذربایجان شرقی)"1390
37رضائی مقدم ، محمد حسین ؛ قدری ، محمدرضا ؛ موید ، محسن . "بررسی دولین های منطقه تخت سلیمان به روش تحلیل خوشه ای"1389
38موید ، محسن . "سنگ نگاری و سنگ شناسی ریولیت های A-type قلعه چای ( عجبشیر،آذربایجان شرقی)"1392
39دریافت فایل PDF مقالهموید ، محسن ؛ شکاری اسفهلان ، رقیه . "پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای سیاه منصور در شمال شرق میانه (NW ایران)"1392
40موید ، محسن . "اثرات مورفوتکتونیکی گسل شمال مورو در پیوند با گسل تبریز "1392
41دریافت فایل PDF مقالهحسین زاده ، قادر ؛ موید ، محسن ؛ مقدمی ، اسلام . "ژئوشیمی دگرسانی زئولیتی در سنگهای آتشفشانی منطقه کجل (شمالغرب هشتجین – استان اردبیل)"1392
42دریافت فایل PDF مقالهشاهزیدی ، ملیحه ؛ موید ، محسن ؛ آرائی ، شوجی ؛ پیرنیا ، تهمینه ؛ احمدیان ، جمشید . "زمین شناسی و زمين شيمي توده گرانیتوئیدیS-type میشو (شمالغرب ایران)"1391
43دریافت فایل PDF مقالهآهنکوب ، مریم ؛ جهانگیری ، احمد ؛ موید ، محسن . "مطالعه اثر تتراد در الگوی عناصر کمیاب خاکی مجموعه گرانیتوئیدی A – type میشو در شمالغرب ایران"1391
44آهنکوب ، مریم ؛ جهانگیری ، احمد ؛ موید ، محسن . "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی تیپ A میشو ، جنوب مرند"1392
45دریافت فایل PDF مقالهروانخواه ، علیرضا ؛ موید ، محسن ؛ امینی ، صدرالدین ؛ حسین زاده ، قادر . "مطالعات زمین شناسی ، پترولوژی ، زمین شناسی اقتصادی و زونهای دگرسانی در کانسار مس پورفیری دره زار"1389
46حاج عليلو ، بهزاد ؛ وثوق ، بهرام ؛ رضوي زاده ، نوراله ؛ مويد ، محسن . "بررسي كاني سازي اسكارن علم كوه در منطقه ي كلاردشت (شمال ايران) با تاكيد بر ميانبارهاي شاري"1391
47دریافت فایل PDF مقالهحسين زاده ، قادر ؛ مجرد ، منير ؛ مويد ، محسن ؛ عامل ، نصير . "شيمي كاني و دما – فشار سنجي توده ي نفوذي اينچه (شرق هريس ، آذربايجانشرقي)"1391
48دریافت فایل PDF مقاله– كمالي ، امين اله ؛ مويد ، محسن ؛ جهانبخش گنجه ، مهدي ؛ پيروج ، هادي ؛ جوكار ، محمود ؛ عامري ، علي. "زمين گردشگري و ارزيابي توان گردشگري منطقه قافلانكوه با استفاده ازمدل تابع رياضي هدف"1390
49خالقی ، فاضل ؛ حسین زاده ، قادر ؛ رسا ، ایرج ؛ موید ، محسن . "ویژگی های زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار مولیبدن پورفیری سیه کمر (باختر میانه ، شمال باختر ایران )"1392
50علوی ، سید غفور ؛ حسین زاده ، محمدرضا ؛ موید ، محسن . "سنگ نگاری و سنگ شناسی توده پورفیری کانسار مس سونگون و دایکهای پس از کانی سازی ، با نگرشی بر اسکارن همراه ( شمال ورزقان – آذربایجان شرقی ) "1393
51دریافت فایل PDF مقالهقربانی ، مهسا ؛ حسین زاده ، محمدرضا ؛ موید ، محسن ؛ عظیم زاده ، امیر مرتضی ؛ عامل ، نصیر . "کانه نگاری و شیمی کانه ها در عدسیهای سولفیدی – اکسیدی موجود در توده مافیک میشو ( جنوب غرب مرند ، آذربایجان شرقی )"1393
52دریافت فایل PDF مقالهجبارزاده ، زهره ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ مويد ، محسن ؛ فرامرزي ، رزگار . "كاني شناسي و زمين شيمي دگرساني گرمابي در انديس رگه اي يارالوجه ، شمالغرب اهر ، آذربايجان شرقي "1394
53حسین زاده ، محمدرضا ؛ موید ، محسن ؛ مغفوری ، سجاد ؛ علیپور ، سعید ؛ حاج علیلو ، بهزاد . "زمین شناسی ، دگرسانی ، کانه زائی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار بالوجه ، نمونه ای از کانسارهای مس - مولیبدن پورفیری در زون ماگمائی ارسباران"1394
54دریافت فایل PDF مقالهحسین زاده ، محمدرضا ؛ مغفوری ، سجاد ؛ موید ، محسن ؛ عشرتی ، مهدی . "بررسی کانی سازی و منشاء مس رسوبی چینه کران با میزبان کنگلومرای پلیوسن در منطقه قره آغاج ماکو1394
55دریافت فایل PDF مقالهرضازاده ، سايه ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ مويد ، محسن . "مطالعه دگرساني ، تركيب كاني شناسي و خصوصيات فيزيكوشيميائي خاك صنعتي يانيق ( جنوب غرب هشترود ) با هدف بررسي كاربردهاي صنعتي آن"1393
56دریافت فایل PDF مقالهشاهزيدي ، مليحه ؛ مويد ، محسن ؛ آرائي ، شوجي ؛ احمديان ، جمشيد ؛ پيرنيا ، تهمينه . "منطقه بندي شيميائي آمفيبولهاي كلسيك سنگهاي حدواسط توده ي گرانيتوئيدي ميشو"1393
57روستائي ، مريم ؛ زماني ، بهزاد ؛ نواب پور ، پيمان ؛ مويد ، محسن . "بررسي سازوكار و نوزمين ساخت پهنه گسلي سيه چشمه – خوي"1394
58حسين زاده ، محمدرضا ؛ مغفوري ، سجاد ؛ مويد ، محسن ؛ لطفه نيا ، مسعود ؛ حاج عليلو ، بهزاد . "سنگ شناسي ، دگرساني و كانه زائي چند فلزي ( مس ، سرب و روي ) در منطقه لوبين – زرده ، شمال خاور زنجان1394
59علوي ، سيد غفور ؛ مويد ، محسن ؛ حسين زاده ، محمدرضا . "مطالعات سنگ شناسي ، شيمي كاني و سنگ زائي باتوليت شيورداغ ( شمال اهر – آذربايجان شرقي )1394
60فردوسي ، رسول ؛ مويد ، محسن ؛ كمالي ، امين اله . "بررسي سنگ نگاري و سنگ شناسي توده نفلين سينيتي كليبر ، استان آذربايجان شرقي1394
61روانخواه ، عليرضا ؛ مويد ، محسن ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ عظيم زاده ، امير مرتضي ؛ حسن زاده ؛ جمشيد ؛ عامل ، نصير . "بررسي سنگ نگاري ، كاني شيمي و ژئوشيمي توده هاي لامپروفيري و گابروي قليائي هواي ( شمالشرقي هوراند ، شمالغرب ايران )1394
62نوري مخوري ، احد ؛ زماني ، بهزاد ؛ مويد ، محسن . "بررسي پتانسيل حركتي گسل شمال تبريز1394
63بهياري ، مهدي ؛ محجل ، محمد ؛ رضائيان ، مهناز ؛ مويد ، محسن . "تحليل تاريخچه برافرازش كوههاي ميشو با استفاده از دمازمان سنجي هاي دما پائين"1394
64زماني ، بهزاد ؛ جليل پور ، محمد ؛ مويد ، محسن ؛ فريدي ، محمد . "بررسي ساختاري گنبد نمكي خواجه در شمال خاور تبريز با هدف ارزيابي امكان پذيري ذخيره سازي گاز و مدل تحليلي دياپيريسم"1393
65دریافت فایل PDF مقالهنوري مخوري ، احد ؛ زماني ، بهزاد ؛ مويد ، محسن . "تحليل تنش ديرين در امتداد گسل شمال تبريز "1393
66دریافت فایل PDF مقالهشاهزيدي ، مليحه ؛ مويد ، محسن . "ژئوشيمي ايزوتوپهاي Rb/Sr و Sm/Nd و پتروژنز توده هاي گرانيتوئيدي ميشو ، شمال غرب ايران "1394
67دریافت فایل PDF مقالهجليلي قره قيه ، عامل ، نصير ؛ حاجي علي اوغلي ، رباب ؛ مويد ، محسن . "پتروژنز سنگهاي آداكيتي پس از تصادم پليو – كواترنر شمال آتشفشان سهند ، شمالغرب ايران"1394
68دریافت فایل PDF مقالهاكبرزاده لاله ، موسي ؛ عامل ، نصير ؛ مويد ، محسن ؛ جهانگيري ، احمد . "مينرال شيمي دايك لامپروفيري كوه گوي پشتي ( شمالغرب مراغه ، شمال غرب ايران )"1394
69دریافت فایل PDF مقالهحسين زاده ، محمدرضا ؛ مغفوري ، سجاد ؛ مويد ، محسن ؛ فريد اصل ، وحيد . "معرفي كانسار مس ماري به عنوان يك ذخيره چينه كران نوع مانتو در پهنه طارم ، شمالغرب ايران "1395
70فدائيان ، محمد ؛ جهانگيري ، احمد ؛ مويد ، محسن . "شيمي كاني و شكل گيري بلورهاي آنالسيم در سنگهاي آذرين شمالشرق مشگين شهر ، شمالغرب ايران"1395
71حسين زاده ، محمدرضا ؛ مغفوري ، سجاد ؛ مويد ، محسن ؛ رحماني ، امير . "كانسار خليفه لو : كاني زائي مس – طلاي اپي ترمال با سولفيداسيون بالا ( High Sulfidation ) در پهنه ماگمائي طارم ، شمال خرمدره "1395
72دریافت فایل PDF مقالهجبارزاده ، زهره ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ مويد ، محسن ؛ فرامرزي ، رزگار . "بررسي زمين شيمي عناصر فرعي و كمياب ( نادر خاكي ) در كاني سازي رگه اي فلزات پايه منطقه يارالوجه ( شمالغرب اهر ، آذربايجانشرقي )"1395
73دریافت فایل PDF مقالهبهياري ، مهدي ؛ محجل ، محمد ؛ سوبل ، ادوارد ؛ مويد ، محسن ؛ رضائيان ، مهناز . "بررسي تغييرات منطقه اي برافرازش بر شاخص هاي ژئومورفيك ، مطالعه موردي كمپلكس ميشو ، شمال باختر ايران "1395
74روانخواه ، عليرضا ؛ مويد ، محسن ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ عظيم زاده ، اميرمرتضي ؛ حسن زاده ، جمشيد . "شيمي كاني و پترولوژي توده هاي گابروئي شوشونيتي هشت سر – لقلان ( هوراند ، استان آذربايجان شرقي ) "1395
75دریافت فایل PDF مقالهيوسفي باويل ، عليرضا ؛ مويد ، محسن . "بررسي ريخت زمين ساختي پهنه انتهائي گسلي اطراف قوزلو ( جنوبشرق گسل شمال تبريز )"1395
76فدائيان ، محمد ؛ جهانگيري ، احمد ؛ مويد ، محسن . "شيمي كاني، دما- فشارسنجي و ژنز كلينوپيروكسن هاي مجموعه دايكهاي شمال خاوري مشكين شهر، شمال باختر ايران"1395
77يونسي ، سيميندخت ؛ حسين زاده ، محمدرضا ؛ مويد ، محسن ؛ مقصودي ، عباس . "بررسي زمين شناسي و پتروژنز سنگهاي آذرين محدوده معدني- اكتشافي ماهور، باختر ده سلم، با نگرشي بر جايگاه تكتونوماگمائي لوت"1395
78حاجي علي اوغلي ، رباب ؛ رشيدي ، مريم ؛ مويد ، محسن . "بررسي شيمي كاني ها و سنگ زاائي گدازه هاي داسيتي مخروط آتشفشاني اروانه در جنوب غرب شهرستان بستان آباد- شرق آتشفشان سهند"1395
79حسين زاده ، محمدرضا ؛ مغفوري ، سجاد ؛ قرباني ، مهسا ؛ مويد ، محسن . "انواع سامانه رگه – رگچه مرتبط با كانه زائي و مطالعات ميانبارهاي سيال در كانسار مس- موليبدن پورفيري سوناجيل، پهنه ماگمائي ارسباران"1395
80موید ، محسن ؛ قره چاهی ، زهرا ؛ احمدیان ، جمشید ؛ موراتا ، مامورو ؛ قاسمی ، پیمان . "معرفی دایکهای لامپروفیری کامپتونیتی کوههای میشو ، منطقه الماس - استان آذربایجان شرقی "1396
81قره چاهی ، زهرا ؛ موید ، محسن ؛ احمدیان ، جمشید ؛ موراتا ، مامورو . "شیمی کانی و پتروژنز دایکهای لامپروفیری کالک آلکالن معادن سونگون و هفت چشمه (زون البرز- آذربایجان ، ایران)"1396
82کمالی ، امین اله ؛ موید ، محسن ؛ عامل ، نصیر ؛ حسین زاده ، محمدرضا . "مینرال شیمی و ژئوشیمی دایکهای لامپروفیری کانسار مس- مولیبدن پورفیری سونگون ، ورزقان "1395
83کمالی ، امین اله ؛ موید ، محسن ؛ عامل ، نصیر ؛ حسین زاده ، محمدرضا . "کانی شناسی و شیمی کانی دایکهای کوارتزدیوریتی کانسار مولیبدن- مس پورفیری سونگون (شمالغرب ایران)"1396
84خضرلو ، علی اکبر ؛ عامل ، نصیر ؛ موید ، محسن ؛ جهانگیری ، احمد . "سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیتهای هورنبلندیتی گدازه های آلکالن شمالغرب مرند (شمالفرب ایران)"1396
85یونسی ، سیمیندخت ؛ حسین زاده ، محمدرضا ؛ موید ، محسن . "کانی شناسی کانسار Zn- Cu- (Pb- Bi- Ag) ماهور، غرب ده سلم : اشاره ای بر ژنز و نوع کانه زائی"1396
86دریافت فایل PDF مقالهنوری مخوری ، احد ؛ شریفی قطب آبادی ، راضیه ؛ موید ، محسن . "تحلیل تنش دیرین در کوه های بزقوش، شمال غرب ایران"1396
87صفي خاني، محمد امين ؛ حاجي علي اوغلي، رباب ؛ مويد، محسن . "بررسي کاني شناسي و شيمي کانيها در سنگهاي آندزيتي و مقايسه آن با ميانبارهاي ماگمائي درون آنها در منطقه قخلار (آذربايجان شرقي)"1396
88یونسی، سیمیندخت؛ حسین زاده، محمدرضا؛ مؤید، محسن . "چگونگي فرايندهاي برونزاد با تفسيري از كلاهك شسته شده و منطقه غني شده اكسيدي دركانسار پلي متال ماهور، باختر ده سلم"1398
89افتخاری، میترا؛ حسین زاده، محمدرضا؛ مؤید، محسن . "بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت، شمال خاوری اهر- آذربایجان شرقی و رفتار عناصرنادر خاکی در طی فرایندهای تشکیل تورمالین"1397
90دریافت فایل PDF مقالهامرائی، عباسعلی؛ زارعی سهامیه، رضا؛ مؤید، محسن؛ احمدی خلجی، احمد؛ عظیم زاده، امیر مرتضی، سانتوش، ژوزه فرانسیسکو. "بررسی شیمی کانی کلینوپیروکسن در بازالتهای پشتاسر حوضه رسوبی مغان (شمالغرب ایران)"1397
91مؤید، محسن ؛ حاجی علی اوغلی، رباب . "زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های ریولیتی علمدار در خاور شهرستان تسوج (شمال باختری ایران)"1397
92دریافت فایل PDF مقالهخان چوپان، اسماعيل ؛ حاجعليلو، بهزاد ؛ مؤيد، محسن ؛ حسين زاده، محمدرضا . "مطالعه زمين شيميايي عناصر اصلي و جزئي در نهشته منگنز قزل داش داغي، شمال غرب مرند (آذربايجان شرقي)."1399
93مؤيد، محسن ؛ صفي خاني، محمدامين ؛ حاجي علي اوغلي، رباب ؛ جهانگيري، احمد ؛ عامل، نصير . "مطالعه شيمي کانيها و حرارت- فشار سنجي انواع مختلف زنوليت ها در سنگ هاي آتشفشاني پليوسن قخلار (غرب مرند، شمال غرب ايران)"1398
94مهدی قادری ، نصیر عامل ، محسن موید "مینرال شیمی کانی بیوتیت، رهیافتی بر پتروژنز آتشفشان سارای " شمالغرب ایران"1399
95امیر محامد ، محسن مؤید و منیر مجرد"گرانیت های تیپ S منطقة گرمی چای (شمال باختری ایران): شیمی سنگ کل، جایگاه زمین ساختی و سازوکار پیدایش"1399
96مرضیه رضائی اقدم؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤید؛ قهرمان سهرابی "سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی توده های نفوذی منطقه قره بلاغ در شمال هشترود، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران" 1399
97محسن مؤید ، فرزانه ولی نسب زرنق ، احمد جهانگیری و حسین عزیزی سنگ نگاری و سنگ شناسی سنگهای متاولکانیکی بایمودال پالئوزوئیک پیشین شمال ماکو، شمال باختر ایران1399
98فرزانه ولی نسب زرنق ، محسن مؤید ، احمد جهانگیری ، حسین عزیزی " خاستگاه و تحولات ماگمایی سنگهای متاولکانیکِ پالئوزوییک زیرین (سیلورین)ماکو: نشانه ای از کافت زایی پالئوتتیس (شمالباختری ایران)."1400
99سیمیندخت یونسی ، محمدرضا حسین زاده و محسن مؤید " چگونگی فرایندهای برونزاد با تفسیری از کلاهک شسته شده و منطقه غنی شده اکسیدی در کانسار چندفلزی ماهور، باختر ده سلم "1398
100علیرضا روانخواه ، محسن مؤید ، غلامرضا احمدزاده " بررسیهای سنگ شناسی سنگهای آذرین مافیک و فلسیک پنجره تکتونیکی ترازوج- سوسهاب (شمال شرق هشجین- شمالغرب ایران)." 1399
101علیرضا روانخواه ، محسن مؤید و علی لطفی بخش "مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و کانی سازی کانسار مس پورفیری بارملک (شمال ورزقان-استان آذربایجانشرقی)"1399
102علی جعفری ، احد نوری مخوری ، محسن مؤید " مطالعه ارتباط بین کانی زایی، گسلش و میدان تنش محلی در منطقه ترود "1399
103مهدی قادری ، محسن موید ، نصیر عامل و منیر مجرد "نگرشی نو بر پتروژنز آتشفشان سارای با تاکید بر رخداد مگاکریستهای سانیدین (تبلور ماگمایی در آشیانه ایزوله)"1399

Mohsen Moayyed Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابزمین شناسی برای جغرافیادانشگاه تبریز - تبریز1387Persian
2کتابواژه نامه فسیل شناسیدانشگاه تبریز - تبریز1391Persian

Mohsen Moayyed Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استاد تمام1392-تاکنون
2دانشیار1387-1392
3استادیار1380-1387
4مربی1371-1374

Mohsen Moayyed Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1پترولوژیدکتری تخصصی1374-1380
2پترولوژیکارشناسی ارشد1367-1370
3زمین شناسیکارشناسی1363-1367
create: 19 October 2020 - view 655

Mohsen Moayyed annual papers published chart

Contact informations

Email: moayyed@tabrizu.ac.ir
Mobile: 09144125119
Country: ایران Province: آذربایجان شرقی City: تبریز
Address: تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده علوم طبیعی- گروه علوم زمین

Share

Top Keywords in Mohsen Moayyed papers

Support