آقای دکتر Alireza Esparham

Dr. Alireza Esparham

دکتری مهندسی سیستم های انرژی _ انرژی و محیط زیست دانشگاه تهران

Researcher ID: (368246)

30
14
1
2
3

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در موسس شرکت دانش بنیان اکسیر صنعت سیمان سبز (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه بین المللی چابهار (1400-تاکنون)

Other

  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان (شاخه : مخترعین ومکتشفین ،دانشجو مستعد برتر و انجام پروژه نخبگانی )