آقای دکتر Yaghoub Tadi Beni

Dr. Yaghoub Tadi Beni

استاد تمام مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373024)

33
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers