آقای دکتر Mehran Ghazavi

Dr. Mehran Ghazavi

دانشیار، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378177)

3
9
42
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs