آقای دکتر Hassan Askary

Dr. Hassan Askary

استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408245)

29
30
41
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs