آقای دکتر Farshid Kafilzadeh

Dr. Farshid Kafilzadeh

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380491)

14
27
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers