آقای دکتر Amirabbas Alizamani

Dr. Amirabbas Alizamani

دانشیاردانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401567)

2
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers