آقای PARVIZ HEIDARI

PARVIZ HEIDARI

دانشجوی کارشناسی علوم قضایی

Researcher ID: (449034)

2
12

Workshops

 • عدالت انتقالی - دانشگاه سنت آنا ایتالیا (2024)
 • مروری بر انواع شرکت های تجاری - دپارتمان حقوقیها،هسته فناور رویش (1402)
 • دوره آموزشی آشنایی با حقوق فوتبال - کمیسیون آموزش کانون وکلای فارس (1402)
 • دوره حقوق خانواده - موسسه حقوقی داداستان (1402)
 • موت کورت بررسی پرونده قتل - دانشگاه شمال (1402)
 • کارگاه های تخصصی حقوقی ۵۴ساعته - اتحاد حقوقی دوسیه (1401)
 • حقوق و فوتبال - انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور (1401)
 • بایسته های دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و اصول حاکم بر آنان در نظام عدالت کیفری ایران - انجمن حقوق شناسی (1401)
 • نگاهی به قتل های ناموسی در سینمای ایران - انجمن حقوق شناسی (1401)
 • حقوق بانوان - انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (1400)
 • دوره کاربردی قتل - انجمن علمی حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه (1400)
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی - انجمن ژئوپلیتیک ایران (1399)