آقای دکتر Mohammad Dadpasand

Dr. Mohammad Dadpasand

دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467462)

10
14
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers