آقای دکتر Abdolrahim Javaherian

Dr. Abdolrahim Javaherian

استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (469177)

29
30
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers