خانم دکتر Mastaneh Hajipour

Dr. Mastaneh Hajipour

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و معاون دانشکده نفت و مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478239)

40
6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers