آقای دکتر Vahid Taghikhani

Dr. Vahid Taghikhani

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478544)

49
6
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers