آقای دکتر Mehdi Razzaghi-Abyaneh

Dr. Mehdi Razzaghi-Abyaneh

Department of Mycology, Pasteur Institute of Iran, Tehran ۱۳۱۶۴, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480094)

5
20
2
104
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers