آقای Saeed Shahbazi

Saeed Shahbazi

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (83162)

9
6
2
6
6

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1385-1385)
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1390-1390)
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395-1395)
 • کاربر انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا (1396-1396)
 • اپراتور نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی- اتاق کرمانشاه- اسفند 1397 (1397-1397)
 • کاربر انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (1398-1398)

Workshops

 • کارگاه آموزشی کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت - دانشگاه تهران (1396)
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن - مرکز آمار ایران (1395)
 • دوره آموزش زبان انگلیسی PASSAGES - ZABANSARA OXFORD (1393)
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن - مرکز آمار ایران (1390)
 • دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL - (1385)
 • سرشماری عمومی نفوس و مسکن - مرکز آمار ایران (1385)