ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر shahla sohrabi

Dr. shahla sohrabi

عضو هیات علمی

Researcher ID: (96468)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت shahla sohrabi در مجامع و انجمنهای علمی

shahla sohrabi ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Sohrabi, S., & Naghavi, M. S. (2014, October). The interaction of explicit and tacit knowledge. In International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management and Organisational Learning in the United Kingdom (pp. 363-369).
2Sohrabi, S., & Fallah, R. (2017, September). The Relationship Between Knowledge Management Maturity and the Quality Level of Services and Innovation. In European Conference on Knowledge Management (pp. 913-921). Academic Conferences International Limited.
3Naghavi, M. S., & Sohrabi, S. (2014, September). Alignment Model of Knowledge Management Strategies with Human Resource Strategies. In European Conference on Knowledge Management (Vol. 2, p. 715). Academic Conferences International Limited.
4Sohrabi, S., & Naghavi, M. S. (2015, September). A Model of Knowledge-Based Human Resource Management. In European Conference on Knowledge Management (p. 709). Academic Conferences International Limited.
5Askari, S. S., & Sohrabi, S. (2017). Investigating the relationship between quality management and organizational innovation. Revista QUID, (1), 1844-1853.
6Ozaee, A., & Sohrabi, S. (2017). The role of financial technology and their effect on banking. QUID: Investigación, Ciencia y Tecnología, (1), 1819-1826.
7Momenbeigi, S., & Sohrabi, S. (2015). Investigating the Effect of Liquidity on the Capital Structure of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 4(5S), 180-184.

shahla sohrabi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهالگوی تطابق استراتژی های مدیریت دانش با استراتژی های کسب و کار و منابع انسانیدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسرمایه فکری بربازدهی بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراناولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی (بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نقدشوندگی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تهیه بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد در پیش بینی جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتیچهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری1394
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه فرهنگ سازمانی وسوء رفتار سازمانیکنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1392
8دریافت فایل PDF مقالهحفظ محیط زیست از طریق مدیریت دانشکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه سرمایه فکری با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
10دریافت فایل PDF مقالهنقش و جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتهاهمایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت1395
11دریافت فایل PDF مقالهعلل پنهان کردن دانش توسط افراد درسازمانششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
12دریافت فایل PDF مقالهرابطه اخلاق کاری با بهره وری نیروی انسانیکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
13دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و چابکی سازمانی مطالعه موردی: مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ایپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خصوصی سازی بانکها بر عملکرد مالی ( بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل ریسک زا در توسعه منابع انسانیدر یکی از شرکتهای وابسته به حوزه نفتدومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای تامین مالی طرحهای کارآفرینی و کسب و کاردومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت منابع انسانی بر رضایت مشتریان در بخش خدمات(مطالعه موردی: بانک شهر)هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی آنها با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیارهکنفرانس اروپایی مدیریت به روز1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت و رضایت شغلی کارکناناولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی1396
20دریافت فایل PDF مقالهنقش ایمنی، سلامت و حفاظت محیط زیست در مدیریت عملکرد نگهداری و تعمیرات شرکت ملی نفت ایراندومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
21دریافت فایل PDF مقالهعوامل اثرگذار استراتژی مدیریت عملکرد نگهداری و تعمیرات شرکت ملی نفت ایراندومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
22دریافت فایل PDF مقالهنقش آموزش، رضایتمندی کارکنان و برنامه در مدیریت عملکرد نگهداری و تعمیرات شرکت ملی نفت ایراندومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
23دریافت فایل PDF مقالهنقش اثربخشی مالی و هزینه ها و تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت عملکرد نگهداری و تعمیرات شرکت ملی نفت ایراندومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مدیریت کیفیت با نوآوری سازمانیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
25دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری های نوین مالی و تاثیر آن بر بانک هاسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تامین مالی طرح های کارآفرینی و کسب و کارسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی کیفیت خدمات مالی با تحلیل سلسله مراتبی در بانک های توسعه شهر تهراننخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 1396
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد کیفیت خدمات مالی و میزان تاثیر این مولفه ها بر کیفیت خدمات مالینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 1396
29دریافت فایل PDF مقالهکیفیت خدمات مالی دربانک های توسعه ایران از نظر خبرگاننخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فناوری اطلاعات و مهارت های کارکنانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا1397
31دریافت فایل PDF مقالهنقش خودروهای الکتریکی در صنعت حمل و نقل در سال 2030کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
32دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در ارتقای بهره وری منابع انسانیکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تجربه برند بر اعتماد برند با نقش میانجی اعتبار برندکنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قصد خرید و جو فروشگاه بر مقدار خرید با نقش تعدیلگر اعتماد و آگاهی قیمت (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه هایپر استار)ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
35دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین عملکرد کیفیت، توسعه محصول، مشتری گرایی در شرکت کشت و صنعت نادرششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ویژگی های اینترنت اشیاء بر تجربه عملکردی و قصد خریدچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی1398
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با نقش تعدیلگر همدلی کارکنان مورد مطالعه: مشتریان بانک آینده در شهر تهرانچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت کسب و کار و بازرگانی1398
38دریافت فایل PDF مقالهنقش هوش هیجانی و ابعاد آن بر عملکرد بانک هاسومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398

shahla sohrabi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش مربیگری در مدیریت سازمانفصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری1398
2دریافت فایل PDF مقالهجذابیت وب سایت های تجارت الکترونیکفصلنامه مدیریت کسب و کار1389
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انگیزه کارکردی و لذت‎جویانه بر تسهیم دانش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران)فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1398
4دریافت فایل PDF مقالههمراستایی استراتژی های کسب وکار با استراتژی های مدیریت دانشفصلنامه مدیریت کسب و کار1399
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)فصلنامه مدیریت کسب و کار1399
6دریافت فایل PDF مقالهسهرابی، شهلا، سیدنقوی، میر علی،الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران)،فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، دوره7، شماره 26،87-631393
7مرادی رامز،زهرا، سهرابی، شهلا،بررسی رابطه سهامداران نهادی به عنوان مالک و مدیر بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه اقتصاد مالی،دوره 12، شماره 44، پاییز 97،102-871397
8سهرابی، شهلا،علوی، سید محمد،مدیریت استرس، مطالعات نقد ادبی،دوره 5 ، شماره18،1389
9سهرابی، شهلا،علوی، سید محمد،هوش هیجانی در مدیریت،مطالعات نقد ادبی، شماره131387
10دریافت فایل PDF مقالهسهرابی، شهلا، هوشیار،اکبر، ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی، فصلنامه پژوهش اجتماعی, 11(44), 142-1601399
11دریافت فایل PDF مقالهاحمدی، مجید، سهرابی، شهلا، تهذیبی، سارا، تاثیر شخصی سازی تبلیغات و تعامل بر ارزش تبلیغات و قصد خرید (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)،فصلنامه مدیریت کسب و کار, 12(47), 1-24.1399

shahla sohrabi Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابمدیریت دانششبنما1397Persian
2کتابروش تحقیقشبنما1396Persian
3کتابتفکر خلاقانه برای مدیرانشبنما1397Persian
4کتاباکوسیستم های کارآفرینانهمینوفر1395Persian
5کتابمبانی سازمان و مدیریتمهاتما گاندی1396Persian
6کتابروش تحقیق به انضمام راهنمای طرح تحقیقپژواک1393Persian
7کتابروش تحقیق در علوم انسانیبیشه1391Persian
8کتابخانه ملتشبنما1399Persian

shahla sohrabi Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار

shahla sohrabi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1مدیریت دولتیپسا دکتری1390-1393

سوابق شغلی و تخصصی shahla sohrabi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1تدریس دانشگاهیدروس مدیریت دوره دکتری1395-تاکنون
2تدریس دانشگاهیدروس روش تحقیق و مقاله نویسی دوره دکتری1395-تاکنون
3سابقه کار دانشگاهیتدریس1379-1398

جوایز و افتخارات shahla sohrabi

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1پژوهشگر برتر1395
2پژوهشگر برتر1396

shahla sohrabi Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کاردانشگاه تبریز1397

Other

RowTitle
1سردبیر فصلنامه حکمرانی و توسعه
2عضو هیات تحریریه
create: 17 December 2018 - view 3088

shahla sohrabi annual papers published chart

Contact informations

Email: modiran77@gmail.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Favorites

  • مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی،IOT

Top Keywords in shahla sohrabi papers

Support