مقالات جوشکاری در صنعت اتصال

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات جوشکاری درصنعت اتصال اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه جوشکاری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 4,058 مقاله در زمینه جوشکاری استخراج شده است.

لیست مقالات جوشکاری در صنعت اتصال

1. بهینه سازی جوشکاری لیزری ناهمجنس فولاد AH36 به فولاد پر استحکام D406A
2. بررسی تاثیر سرعت جوشکاری بر حوزههای درجه حرارت در جوشکاری لیزری ورق فولاد AISI 1006
3. تحلیل عددی تاثیر تغییرات توان پرتو لیزر بر حوزه های درجه حرارت در جوشکاری لیزری فولاد 25CrMo4 با هندسه لب به لب
4. تاثیر دو روش نشست جوششی و الکتروفورتیک نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر افزایش شار حرارت بحرانی
5. تحلیل تجربی و شبیه سازی نانو پوشش SiO2 جهت افزایش شار حرارت بحرانی
6. بررسی تنش پسماند، زبری و اندازه دانه ها برای ساچمه زنی با پوشش 100%
7. بررسی تاثیرجنس قطعه بر روی تنش پسماند و اعوجاج حاصل از فرآیند جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ صفحات غیر همجنس با استفاده از روش اجزا محدود
8. بررسی میزان سختی جوش با اضافه کردن پودر منگنز بر بستر پودر در جوشکاری قوس الکتریکی همراه با گاز محافظ
9. بررسی اثر پارامترهای جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ بر روی پوشش سخت فلز st37 با اضافه کردن پودر تیتانیوم
10. مدلسازی هندسه گرده جوش در جوشکاری پرتو الکترونی با روش پاسخ سطح (RSM)
11. الزامات و نکات کاربردی برای افزایش عمر خستگی اتصالات جوش شناورهای آلومینیومی
12. بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال حاصل از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی آلیاژ آلومینیم 7075
13. شبیه سازی تنش پسماند در فرآیند ماشین کاری تحت شرایط خنک کاری برودتی با نیتروژن مایع
14. بررسی تنش پسماند در اتصالات جوشی و زدایش این تنش ها به روش تنش زدایی ارتعاشی
15. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با ابزار دوشانه آلیاژ آلومینیم 5083 و بررسی خواص ریزساختاری آن
16. بررسی اثر افزودن پودر اکسید منگنز به فلاکس جوشکاری زیر پودری بر شکل ظاهری و سختی فلز جوش فولاد ساده کربنی
17. اثر اسانس مرزنجوش بر خواص میکروبی حسی ماست همزده در مدت نگهداری
18. سنتز سبز و کارآمد مشتقات -4Hکرومن جوش خورده به حلقه کربوسیکل با خواص بالقوه ضد تشنج با استفاده از بوراکس به عنوان کاتالیزوری موثر و سازگار با محیط زیست
19. بررسی تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (.Origanum vulgar L)
20. مطالعه اثر ضدقارچی چند اسانس گیاهی بر رشد قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته داردر آزمایشگاه
21. تاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر ویژگی های بیوشیمیایی دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. vulgare and O. vulgare ssp. gracile) تحت شرایط هیدروپونیک
22. ارزیابی تاثیر اسانس گیاهان دارویی روی سویه های باکتری بیمارگر Erwinia amylovora ، با در نظر گرفتن شاخص اثربخشی ضدمیکروبی (IAE)
23. بررسی اثر اسانس های گیاهی اکالیپتوس و مرزنجوش در مهار باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
24. تاثیر عصاره گیاهان دارویی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis)
25. بررسی تاثیر عناصر کم مصرف و مواد هومیکی بر روی خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart)
26. تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی و مواد هومیکی بر پرولین و قند محلول در گیاه دارویی مرزنجوش
27. اندازه گیری فعالیت جمع آوری رادیکال های سوپراکسید و نیتریک اکسید در برگ های مختلف گیاه دارویی مرزنجوش (. Origanum vulgare L)
28. بررسی فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی در برگ های برداشت شده ازبخش های مختلف گیاه دارویی مرزنجوش (. Origanum vulgare L)
29. تاثیر اسانس مرزنجوش (زیرگونه Vulgare) بر ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد
30. تاثیر عناصر کم مصرف بر خصوصیات آنتی اکسیدانی مرزنجوش در چین اول در شرایط اکولوژیکی ارومیه
31. بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. Gracile)
32. تاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و شوری بر عملکرد تر، خشک و محتوای کلروفیل کل گیاه دارویی مرزنجوش بخارایی ((Origanum vulgare ssp. Gracile)
33. تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L)
34. واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی
35. بررسی ترکیب دوتریوم و تریتیوم، آثار و پیامدهای آن
36. مدلسازی المان محدود تاثیر تغییرات سرعت جوشکاری بر عمق نفوذ ناحیه مذاب در جوشکاری لیزری فولاد پر استحکام S650MC
37. شبیه سازی عددی تاثیر تغییرات توان پرتو لیزر بر هندسه و عمق نفوذ ناحیه مذاب در جوشکاری فولاد پر استحکام S650MC
38. بررسی تجربی تاثیرات هندسه ابزار و پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر کیفیت اتصال آلیاژ آلومینیوم 6061-T6
39. بررسی تجربی خواص مکانیکی جوشکاری اغتشاشی تحت آب، آلیاژهای آلومینیوم AL6061 با AL2024
40. اتصال ورق های غیرهمجنس آلومینیوم (3105) و مس خالص با استفاده از جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
41. ارزیابی اثر افزودنی پلی اتیلن ترفتالات بر عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم
42. بهبود رفتار اتصال خمشی تیر به ستون با ورق اتصال جهت استفاده در قاب خمشی فولادی ویژه
43. طراحی و توسعه یک شبکه عصبی به منظور پیش بینی مقدار نفوذ و درجه حرارت قطعه تحت جوشکاری
44. بررسی عملکرد اتصال جوش شده تیر به ستون در اتصال شیاردار و مقایسه آن با اتصال سالم در قاب خمشی ساختمانهای فولادی
45. بررسی تاثیر نیروی محوری ستون بر زوال مقاومت اتصال WUF-W در قاب های خمشی متوسط ساخته شده با ستون قوطی شکل
46. سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ
47. الگوی هوشمندی بنگاه های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت کسب وکارهای تابعه
48. تاثیر نقش های استراتژیک بنگاه مادر بر الگوی اداره کسب و کارها
49. طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد جهت رده کارگری(مونتاژکار، جوشکار، فرزکار، دریل کار و تراشکار) در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
50. خواص مکانیکی جوش در جوش کاری زیر پودری SAW در حضور نانو ذرات اکسید سریم
51. بررسی کرنش پسماند و ریز بلورهای ایجاد شده در منطقه جوشکاری فولاد ST35 در حضور میکروسیلیس
52. بررسی تاثیر حضور میکروسیلیس بر سختی منطقه جوشکاری فولاد ST35
53. تاثیر استفاده از میکروسیلیس بر ریزساختار منطقه جوشکاری در فولاد ST35
54. بررسی اثر کشت دو گونه د ارویی مرزنجوش (Origanum L.) در افزایش درآمد زارعین استان گلستان
55. افزایش کیفیت، ایمنی و سرعت جوشکاری در آب با استفاده از محفظه منعطف جوشکاری(Flexible Underwater Welding Case)
56. بررسی تاثیر حرارت جوش بر عملکرد سیستم تیر عمیق در اتصال بال به جان تیر با استفاده از تحلیل چند مرحله ای غیرخطی
57. بررسی تاثیر دمای جوشکاری بر عملکرد قاب جوشکاری شده با دمای بالا
58. مقایسه آرایه فازی، زمان پرواز پراش و رادیوگرافی در تشخیص عیوب عرضی اتصالات جوشکاری فولاد کربنی به روش قوس دستی
59. بررسی پارامترهای موثر بر بازرسی جوش به روش آزمون آرایه های فاز فراصوت
60. بررسی تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود انتشار امواج فراصوتی در جوش های فولادی آستنیتی ایجاد شده از طریق فرآیندهای جوشکاری SMAW و GTAW
61. اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از امواج فراصوتی طولی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی AL-CU
62. ارائه روشی جهت شناسایی عیوب جوش در تصاویر رادیوگرافی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از SVM
63. اندازه گیری مقدار و نحوه توزیع حرارت در جوشکاری اتصال تیوبهای بویلر به روش غیر مخرب ترموگرافی
64. ارزیابی غیرمخرب تغییرات تنش پسماند پس از تمپر کردن فولاد AISI 1045 با استفاده از روش جریان گردابی
65. بررسی و جلوگیری از انواع Porosity ایجاد شده در جوشهای لوله های کربنی (NACE,LTCS)در صنعت ساخت پالایشگاه و پتروشیمی
66. استفاده از روش انتشار گوسی روی آشکارسازی عیوب در تصاویر رادیوگرافی صنعتی جوش
67. بررسی توانایی مودهای طولی و پیچشی امواج لمب در عیب یابی لوله دارای جوش
68. تعیین ضرایب آکوستوالاستیک در منطقه متاثر از حرارت در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی
69. بررسی عیوب جوش ایجاد شده در اتصال غیر همجنس آلیاژ آلومینیم 2024 به مس خالص تحت فرآیند جوشکاریFSW با استفاده ازآزمون های غیرمخرب
70. بررسی غیر مخرب تنشهای پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی AL2024T6
71. بررسی غیر مخرب اثر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر بزرگی تنش های پسماند جوش
72. تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی جوشش استخری نانوسیال آب آلومینا
73. بررسی آزمایشگاهی جوشش جریانی مادون سرد نقطه ای در کانال مایل
74. بررسی آزمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری محلول دو جزئی آب ایزوپروپانول بر روی استوانه ی برنز افقی
75. مدلسازی عددی جوشش جریانی آب در درون یک کانال با گرمایش نقطه ای
76. تعیین استحکام خستگی اتصال جوش در رام زیر موتور با استفاده از آزمون خستگی تجمعی و مدل سازی عددی
77. بررسی عددی اثر پره های مخلوط کننده در حضور جوشش مادون سرد در قلب راکتور ماژولار کوچک
78. بهینه سازی پارامترهای فرآیند تف جوشی جهت ساخت یک فتیله لوله حرارتی
79. روش جدید برای ساخت ورق دولایه آلومینیوم AA1050 و AA6061 با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
80. بررسی تجربی فرآیند تنش زدایی ارتعاشی جهت آزادسازی تنش در یک اتصال جوشی
81. آنالیز حساسیت قابلیت های ماشینکاری قطعات متالورژی پودر و تفجوشی شده با استفاده از روش آماری ای-فست
82. بررسی عددی اثر نحوه حرکت لیزر در ساخت افزایشی ذوب لیزری انتخابی بر تنش پسماند قطعه
83. بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061
84. اندازه گیری تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr پس از فرایند سنگ زنی
85. بررسی اثر پارامترهای فرآیند کشش مفتول بر میکروسختی روکش مفتول آلومینیوم روکش شده با مس
86. تغییرساختار فلز جوش اینکونل 617 در اثر حرارت جوش
87. بررسی اثر پارامترهای فرآیند کشش مفتول بر مشخصات هندسی حفرات ناحیه جوش درز روکش مفتول آلومینیوم روکش شده با مس
88. مدلسازی و تدوین طرح کنترل جیگ مونتاژ سقف خودروی چری
89. مدلسازی و بهینه سازی هندسه ی گرده ی جوش با به کارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی (مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مشهد)
90. شناسایی یک مکانیزم سروو برای ردیابی مسیر در جوشکاری رباتیک به کمک الگوریتم ژنتیک
91. بررسی تنش پسماند در قطعات پلیمری با ترکیب روش برهمنگاری تصاویر دیجیتال و سوراخ کاری
92. پردازش تصاویر رادیوگرافی جوش به کمک بینایی ماشین
93. ساخت کامپوزیت پایه آلومینیومی تقویت شده با الیاف فولادی 1006 به روش جوشکاری انفجاری
94. مقایسه تغییرات ضخامت دو نمونه شکسته شده فلزپایه و درزجوش درآزمایش خمش سه نقطه ای فولادAPI X65
95. بررسی مقایسه ای تاثیر ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش .Origanum vulgare L بر تکثیر شش سوش باکتری بیماری زای انسانی
96. شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات شغل جوشکاری به روش FMEA
97. معرفی گندم بریان؛ کویر لوت در انتظار سرمایه گذاری
98. مقایسه منحنی شکنندگی در قاب خمشی با اتصالات بال سوراخ شده و اتصالات جوشی تقویت نشده در زلزله های حوزه نزدیک
99. بررسی اثر تغییر پارامترهای مختلف لیزر Nd:YAG پالسی در جوش لب به لب ورق استیل کم کربن از نوع ST14
100. پیش بینی اعوجاج در اتصالات جوشی ورق های فولادی جدار نازک