ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی علل کاهش ذخایر میگو در شرق استان هرمزگان با تاکید بر داده های صیادی و اکولوژیک

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 17 مرداد 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1049784تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 98Pages: 119

Authors

Abstract:

طرح "ارزیابی علل کاهش ذخایر میگو در شرق استان هرمزگان با تاکید بر داده های صیادی و اکولوژیک"، در خورهای تیاب و یک شبه در شرق و خورهای لافت و خمیر در غرب استان از تاریخ مهر ماه 1395 لغایت اسفندماه 1396 انجام شد. جهت مطالعه توام فاکتورهای زیستی و غیر زیستی از برخی روش های رج بندی (آنالیز تشخیصی و تجزیه مولفه های اصلی)، استفاده شد. خورهای موردمطالعه ازنظر آلودگی و شرایط اکولوژیک به سه گروه خورهای تیاب وخمیر، خور یک شبه و خور لافت تقسیم بندی شدند. به عبارت دیگر، فاکتورهای مطالعه شده در این پژوهش قابلیت مطالعه بر روی تراکم و تنوع میگوها را داشته است، از بین شش مولفه شناسایی شده، پارامتر هیدروکربن های نفتی کل درخورهای تیاب، لافت و خمیر و پارامترهای نیترات و نیتریت به جز خور خمیر در سه خور دیگر نقش خود را در ارتباط با زی توده و فراوانی میگوها برجسته تر نشان دادند. هم چنین از بین فلزات سنگین در این مطالعه تنها دو عنصر آهن و سرب درخور لافت در بین عناصر مطالعه شده نشان دهنده بیشینه ارتباط با زی توده و فراوانی میگوها و میگوهای موزی دارا بودند. به علاوه، هیدروکربن های نفتی کل (TPHs) تنها درخور یک شبه با زی توده و فراوانی میگوها ارتباط معنی داری نداشته این در حالی است که در سه خور دیگر به خوبی نقش آن محرز گردیده است.درخورهای منطقه شرق برخلاف خورهای غرب استان، هیدروکربن های نفتی کل و فلزات سنگین نقش برجسته ای در تعداد و زی توده میگوها نداشته و بیشترین تاثیرها را پارامترهای اکولوژیک و جوامع بنتوزی ایفا نموده اند، این در حالی است که درخورهای غرب استان هیدروکربن های نفتی کل و فلزات سنگین در کنار برخی از فاکتورهای اکولوژیک بیشینه تاثیر خود را بر تعداد و زی توده اجتماع میگوها داشته اند. به علاوه، نتایج آزمون مولفه های اصلی در ارزیابی برخی از عوامل هواشناسی بر صید بیست ساله میگوهای تجاری استان، نیزنشان داد پارامتر باد بیشترین تاثیرمنفی، و بارندگی و درجه حرارت اثر مثبتبا صید میگوها به همراه داشته اند.در این مطالعه نقش فاکتورهای اکولوژیک به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روی نوسانات صید میگوهای تجاری استان نسبت به آلاینده های نفتی و فلزات سنگین برجسته تر نتیجه گیری شد، لذا به منظور مدیریت پایدار ذخایر میگوی استان کنترل مجموعه عوامل تاثیر گذار بر شرایط زیستی این آبزیان در مناطق نوزادگاهی همراه با کنترل تلاش صیادی پیشنهاد می گردد.لغات کلیدی:میگو موزی، آلاینده های نفتی، فلزات سنگین، فاکتورهای اکولوژی، رج بندی و هرمزگان.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1049784. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1049784/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support