آقای دکتر nima pourang

Dr. nima pourang

عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487413)

14
13
61
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs