ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

سیر تاریخی در قراردادهای اداری ایران ،فرانسه ،انگلیس

Year: 1399
COI: RICCONF04_012
Language: PersianView: 98
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

محمد صارمی - دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو کارگروه دادرسی اداری ایران

Abstract:

در هــــر کشــــوری هــــر مفهــــومی بــــا ســــاختار تــــاریخی آن بیگانــــه نمــــی باشــــد، قراردادهــــای اداری نیــــز از ایــــن مــــورد اســــتثنا نبــــوده و در بســــتر هــــایی از مفــــاهیم تــــاریخی و نظریــــه جــــامع قراردادهــــا شــــکل گرفتــــه اســــت. بنــــابراین بررســــی تــــاریخی قراردادهــــای اداری در نظــــام هــــای حقــــوقی مســــتلزم توجــــه بــــه ریشــــه هــــای تــــاریخی آن و برداشـــــت مفهـــــومی آن اســـــت . ایـــــن مقالـــــه بـــــا روشـــــی توصـــــیفی تحلیلـــــی بـــــه بررســـــی ســـــیر تـــــاریخی قراردادهــــای اداری در فرانســــه ،انگلســــتان و ایــــران پرداختــــه اســــت و بــــه ایــــن ســــوال پاســــخ داده شــــده کــــه آیــــا قــــرارداد اداری در ایــــران شــــکل گرفتــــه یــــا بــــا امتنــــاع مواجــــه اســــت، فــــرض پــــژوهش ایــــن اســــت کــــه قــــرارداد اداری تا حدودی در ایران شکل گرفته ،اما در عمل ایراداتی در روند بررسی آن وجود دارد.

Keywords:

قرارداد اداری،مفاهیم ،فرانسه،ایران،انگلیس

Paper COI Code

This Paper COI Code is RICCONF04_012. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1121611/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
صارمی، محمد،1399،سیر تاریخی در قراردادهای اداری ایران ،فرانسه ،انگلیس،4th International Conference on Religious Research, Islamic Science, jurisprudence and law in Iran and Islamic World،Karaj،،،https://civilica.com/doc/1121611

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 9,322
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support