نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی در مجتمع مس سرچشمه

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.003
Document ID: R-1172624
Publish: 12 April 2021
View: 354
Pages: 166
Publish Year: 1392
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

گزارش حاضر، گزارش تفصیلی تحلیل اندازه گیری های تخلیه جزیی انجام شده بر روی حدود ۵۰ واحد منتخـب در مجتمع مس سرچشمه شامل موتور و ژنراتور می باشد . البته بعضی از واحدها در طول چنـد نوبـت انـدازه گیـری بـه دلایلی خارج ازمدار بودند و هرگز اندازه گیری نشده اند (ژنراتور گازی شـماره ۴ و ژنراتـور بخـار شـماره ۱، موتـوراکسیژن و موتور آب برگشتی شماره ۶ و موتور پمپ خاتون آباد شماره ۳) همچنین بعضی از واحدها با توجه به نتایج اندازه گیری ها و اهمیت نظارت بالا بیش از سه نوبت اندازه گیری شده اند، لذا تعداد انـدازه  گیری ها بـرای تمـام واحـد یکسان نیست.

Keywords:

گروه پژوهشی ماشین های الکتریکی پژوهشکده برق