مقابله با اثرات جدا شدنی ناگهانی توربین گازی از شبکه سراسری، با استفاده از سیستم فازی ریزش بار بر پایه شبکه عصبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEEM12_028

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

در ساختارهایی مانند نیروگاه متمرکز پارس جنوبی که نیروگاه دارای مصرف کنندگانی انحصاری می باشد، کنترل مطلوب توربین در لحظه وقوع حالت جزیره به منظورعدم وقوع اختلال در تامین مورد نیاز مصرف کنندگان انحصاری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا جدایی از شبکه می تواند موجب افزایش یا کاهش بیش از حد سرعت توربین ژنراتور و به تبع آن خارج شدن فرکانس تولیدی از رنج مجاز شود که در نتیجه ی آن عمل تولید توان متوقف خواهد شد. در این مقاله از مدل روئن برای توربین گازی استفاده شود و پس از اعمال رابطه ی گشتاور ژنراتور به مدل مذکور، دو سیستم کنترلی جهت مقابله با اغتشاش حاصل از وقوع حالت جزیره طراحی شده که عبارتند از کنترل کننده PID فازی و کنترل کننده PID فازی به همراه سیستم ریزش بار بر پایه شبکه عصبی بنابراین در این مقاله از ترکیب کنترل کننده ی PID فازی و سیستم ریزش بار جهت مقابله با اثر اغتشاش حاصل از جدایی بر روی فرکانس استفاده شده است. در انتها عملکرد این کنترل کننده ها در برابر اغاشاش های حاصل از وقوع حالت جزیره به ازای شرایط مختلف با یکدیگر و همچنین کنترل کنده PID زیگلر - نیکولز و کنترل کننده PID بهینه شده با الگوریتم تبرید شبیه سازی مقایسه شده که نشان دهنده عملکرد مطلوب کنترل کننده PID فازی به همراه سیستم ریزش بار بر پایه شبکه عصبی می باشد.

Authors

مجید عباسی

کارشناسی ارشد برق الکترولیک دیجیتال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشستان

مژده حیدریان اصل

استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشستان