پیاده سازی الگوریتم دومینو برای حل مسائل بهینه سازی عمومی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEEM12_027

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

جهان اطراف ما می تواند پایه بسیاری از رفتارهای هدفمند باشد که دقت در اشیاء پیرامون، ما را در شناخت این رفتارها و نظم رو بهسمت هدف یاری می رساند. بهینه سازی یک فعالیت مهم و تعیین کننده در طراحی ساختاری است. طراحان زمانی قادر خواهند بودطرح های بهتری تولید کنند که بتوانند با روش های بهینه سازی در صرف زمان و هزینه طراحی صرفه جویی نمایند. بسیاری از مسائلبهینه سازی در مهندسی، طبیعتا پیچیده تر و مشکل تر از آن هستند که با روش های مرسوم بهینه سازی نظیر روش برنامه ریزی ریاضیو نظایر آن قابل حل باشند. در این زمینه الگوریتم های زیادی طراحی و پیاده سازی شده اند که بسیاری از این الگوریتم ها هنوز ازمشکلاتی رنج می برند. بازی دومینو متشکل از مجموعه ای از تکه هایی است که با یک وحدت گروهی، یک نظم روبه هدف را شکلداده اند. تلاش برای پیاده سازی این الگوریتم بهینه سازی بر پایه تئوری این بازی، ما را به انجام این پژوهش رهنمون ساخت. الگویحرکت دومینویی در یک محیط شبیه ساز پیاده سازی گردید و نتایج نشان داد که الگوریتم حاصل، الگوی مناسبی برای یافتن پاسخ هایبهینه جهت مسائل پیچیده می باشد

Authors

محمدنبی امیدوار

گروه کامپیوتر، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران