فعل و انفعالات پریدوتیت - مذاب ومتاسوماتیسم سیال در گوشته فوقانی با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج - مسکوتان - مکران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,354

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOSYMAIAU02_244

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1390

Abstract:

کمپلکس افیولیتی فنوج - مسکوتان در بخش مرکزی زون ساختاری مکران رخنموندارد و نمایانگر بقایای پوسته اقیانوسی نئوتتیس با سن مزوزوئیک است پریدوتیت های توالی گوشته ای ذوب بخشی 10 تا 20 درصدی را متحمل شده و ماگماهای نوع حوضه های پشت قوسی یا تولئیتی جزایر قوسی از آنها خارج شدهاست پریدوتیت ها درمراحل بعدی تحت تاثیر سیالات / مذاب های برخاسته از پوسته فرورونده و در نتیجه فعل و انفعالات پریدوتیت - مذاب / سیال دچا رتحول شدهاند از جمله شواهد پتروگرافی می توان خلیجی شدن پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن وتشکیل الیوین های ثانویه درآنها رشد همزمان کلینوپیروکسن - الیوین و اسپینل بصورت سیمپلکتیک در حاشیه پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن ، تشکیل الیوین و کلینوپیروکسن های ثانویه در الحاقهای سهگانه چند بلور ارتوپیروکسن وجود انکلوزیونهای اسپینل در الیوین های ثانویه و رشد کلینوپیروکسن درون پورفیروکلاست های ارتوپیروکسن را نام برد.

Authors

محمدالیاس مسلم پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گروه زمین شناسی

مرتضی خلعت بری جعفری

پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران

مجید قادری

گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران