شناسایی نواحی دارای کانی زایی آهن در استان قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست OLI

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 685

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CISEG10_098

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

امروزه بررسی های سنجش از دوری به دلیل فراهم کردن داده هایی با دید وسیع، محدوده های طول موج های مختلف که در شناسایی کانی سازی های گوناگون کار برد دارند، به عنوان یکی از بهترین روش های اکتشافی کانسارها شناخته می شوند. در این مطالعه داده های ماهواره لندست 8 سنجنده OLI با هدف شناسایی مناطق مستعد کانی زایی آهن در محدوده استان قم مورد پردازش قرار گرفته است. در این مقاله از روش هایی مانند ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، آنالیز مولفه-های اصلی انتخابی و کمترین مربعات رگرسیون شده به منظور شناسایی زون‎های دگرسانی مرتبط با کانی زایی آهن در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. با بکارگیری این روش های پردازش در نهایت مناطق دارای کانی زایی آهن شناسایی و جهت مطالعات تکمیلی در ادامه فرآیند اکتشاف معرفی شده است.

Keywords:

سنجش از دور , لندست 8 , سنجنده OLI , آنالیز مولفه های اصلی انتخابی , نسبت باندی , کمترین مربعات رگرسیون شده

Authors

فهیمه اکبری

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

ملیحه عباس زاده

گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

افسانه افضلی

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان