گروه بندی لاین های پیشرفته گندم بر اساس عملکرد و اجزای آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_004

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

به منظور بررسی تعداد ۴۹ لاین پیشرفته گندم آزمایشی به صورت طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی واقع در قراخیل شهرستان قائمشهر اجرا شد. در این پژوهش صفاتی نظیر تعداد پنجه، ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ پرچم، ساقه و سنبله، قطر ساقه و SPAD ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد ارزیابی و اندازه ­گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشاهده شد که اختلاف بسیار معنی­ داری (در سطح یک درصد) بین ژنوتیپ­ های مختلف گندم بر اساس تمامی صفات مورد مطالعه وجود دارد. تجزیه خوشه ­ای ژنوتیپ ­های مورد مطالعه را به سه گروه مجزا از هم تفکیک نمود. نتایج مقایسه میانگین بین گروه ­های حاصل از کلاستر نشان داد که گروه سوم دارای بالاترین میزان صفات مطلوب از نظر خصوصیات فتوسنتزی شامل طول (۰۷/۳۰ سانتی­متر)، عرض (۵۴/۱ سانتی­متر)، سطح برگ (۲۲/۳۵ سانتی­متر مربع) و SPAD (۳۳/۴۶)، میزان وزن تر (۰۶/۳ گرم) و خشک سنبله (۰۷/۱ گرم)، وزن تر (۲۹/۱ گرم) و خشک برگ پرچم (۴۲/۰ گرم)، وزن تر (۶۳/۹ گرم) و خشک ساقه (۲۸/۳ گرم)، قطر ساقه (۰۲/۵ میلی­متر) و همچنین وزن هزار دانه (۵۱/۴۸ گرم) می­ باشد. همچنین نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که در ژنوتیپ­ های موجود در گروه سوم ارتباط قوی ­تری از نظر صفات وزن تر برگ پرچم و SPAD با صفت عملکرد دانه وجود دارد. از این رو می­ توان از ژنوتیپ­ های گروه سوم (نه لاین پیشرفته) برای برنامه­ های به ­نژادی آینده استفاده نمود.

Authors

حسین مظلومی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

همت اله پیردشتی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

احمد احمدپور

Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center

سید جابر حسینی

Tarbiat Modares University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmed, N., M.A. Chowdhry, I. Khaliq, and M. Maekawa. ۲۰۱۶. ...
 • Aminizadeh Bezenjani, S., G. Mohamadinejad and R. Abdolshahi. ۲۰۱۸. Application ...
 • Araus, J.L. and J.E. Cairns. ۲۰۱۴. Field high-throughput phenotyping: the ...
 • Bassi, F.M., A.R. Bentley, G. Charmet, R. Ortiz, and J. ...
 • Cano, F.J., R.E. Sharwood, A.B. Cousins and O. Ghannoum. ۲۰۱۹. ...
 • Chhetri, M., H. Bariana, D. Wong, Y. Sohail, M. Hayden, ...
 • Crossa, J., P. Pérez-Rodríguez, J. Cuevas, O. Montesinos-López, D. Jarquín, ...
 • Haghighattalab, A., L.G. Pérez, S. Mondal, D. Singh, D. Schinstock, ...
 • Johnson, D.E. ۱۹۹۸. Applied Multivariate Methods for Data Analysis. Dunbury ...
 • Joudi, M. and A. Ebadi. ۲۰۱۵. Evaluation of agronomic traits ...
 • Khalili, M. and M. Naghavi. ۲۰۱۸. Evaluation of Genetic Diversity ...
 • Knott, C.A., D.A. Van Sanford, E.L. Ritchey and E. Swiggart. ...
 • Liao, T., S. Cheng, X. Zhu, Y. Min and X. ...
 • Manly, F. ۱۹۸۶. Multivariate Statistical Methods. Chapman and Hall. ۲۲۴p. ...
 • Michel, S., C. Ametz, H. Gungor, D. Epure, H. Grausgruber, ...
 • Mousavi-Baygi, M., M. Bannayan, B. Ashraf and E. AsadiOskuei. ۲۰۱۶. ...
 • Mwadzingeni, L., H. Shimelis, S. Tesfay and T.J. Tsilo. ۲۰۱۶. ...
 • Naghavi, M., M. Moghadam, M. Torchi and M. Shakiba. ۲۰۱۶. ...
 • Navabpour, S. and G. Kazemi. ۲۰۱۳. Comparison of mifferent wheat ...
 • Parand, M., A. Yamchi, H. Soltanloo and K. Zaynalinejad ۲۰۱۸. ...
 • Piñera-Chavez, F.J., P.M. Berry, M.J. Foulkes, G. Molero, and M.P. ...
 • Puangbut, D., S. Jogloy and N. Vorasoot. ۲۰۱۷. Association of ...
 • Qaseem, M.F., R. Qureshi, N. Illyas, and S.G. Jalal-Ud-Din. ۲۰۱۷. ...
 • Schaart, J.G., C.C. Van de Wiel, L.A. Lotz and M.J. ...
 • Tahmasebi-Ali, L., A. Asghar, A. Sofalian, H. Mohammaddost-Chamanabad, and E. ...
 • Vercruyssen, L., V.B. Tognetti, N. Gonzalez, J. Van Dingenen, L. ...
 • Zhang, M., H. Wang, Y. Yi, J. Ding, M. Zhu, ...
 • Zhang, Y., and Wallace, B. ۲۰۱۵. A sensitivity analysis of ...
 • Ahmed, N., M.A. Chowdhry, I. Khaliq, and M. Maekawa. ۲۰۱۶. ...
 • Aminizadeh Bezenjani, S., G. Mohamadinejad and R. Abdolshahi. ۲۰۱۸. Application ...
 • Araus, J.L. and J.E. Cairns. ۲۰۱۴. Field high-throughput phenotyping: the ...
 • Bassi, F.M., A.R. Bentley, G. Charmet, R. Ortiz, and J. ...
 • Cano, F.J., R.E. Sharwood, A.B. Cousins and O. Ghannoum. ۲۰۱۹. ...
 • Chhetri, M., H. Bariana, D. Wong, Y. Sohail, M. Hayden, ...
 • Crossa, J., P. Pérez-Rodríguez, J. Cuevas, O. Montesinos-López, D. Jarquín, ...
 • Haghighattalab, A., L.G. Pérez, S. Mondal, D. Singh, D. Schinstock, ...
 • Johnson, D.E. ۱۹۹۸. Applied Multivariate Methods for Data Analysis. Dunbury ...
 • Joudi, M. and A. Ebadi. ۲۰۱۵. Evaluation of agronomic traits ...
 • Khalili, M. and M. Naghavi. ۲۰۱۸. Evaluation of Genetic Diversity ...
 • Knott, C.A., D.A. Van Sanford, E.L. Ritchey and E. Swiggart. ...
 • Liao, T., S. Cheng, X. Zhu, Y. Min and X. ...
 • Manly, F. ۱۹۸۶. Multivariate Statistical Methods. Chapman and Hall. ۲۲۴p. ...
 • Michel, S., C. Ametz, H. Gungor, D. Epure, H. Grausgruber, ...
 • Mousavi-Baygi, M., M. Bannayan, B. Ashraf and E. AsadiOskuei. ۲۰۱۶. ...
 • Mwadzingeni, L., H. Shimelis, S. Tesfay and T.J. Tsilo. ۲۰۱۶. ...
 • Naghavi, M., M. Moghadam, M. Torchi and M. Shakiba. ۲۰۱۶. ...
 • Navabpour, S. and G. Kazemi. ۲۰۱۳. Comparison of mifferent wheat ...
 • Parand, M., A. Yamchi, H. Soltanloo and K. Zaynalinejad ۲۰۱۸. ...
 • Piñera-Chavez, F.J., P.M. Berry, M.J. Foulkes, G. Molero, and M.P. ...
 • Puangbut, D., S. Jogloy and N. Vorasoot. ۲۰۱۷. Association of ...
 • Qaseem, M.F., R. Qureshi, N. Illyas, and S.G. Jalal-Ud-Din. ۲۰۱۷. ...
 • Schaart, J.G., C.C. Van de Wiel, L.A. Lotz and M.J. ...
 • Tahmasebi-Ali, L., A. Asghar, A. Sofalian, H. Mohammaddost-Chamanabad, and E. ...
 • Vercruyssen, L., V.B. Tognetti, N. Gonzalez, J. Van Dingenen, L. ...
 • Zhang, M., H. Wang, Y. Yi, J. Ding, M. Zhu, ...
 • Zhang, Y., and Wallace, B. ۲۰۱۵. A sensitivity analysis of ...
 • نمایش کامل مراجع