بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در اینبردلاین های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات گندم نان تحت تنش خشکی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-8-20_006

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی در شرایط تنش خشکی، ۳۰۵ اینبرد لاین گندم حاصل از تلاقی رقم روشن با رقم فلات و بیست و پنج رقم متشکل از ارقام حساس و مقاوم در قالب طرح آگمنت با چهار شاهد روشن، فلات، مهدوی و شاه پسند در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفت. آبیاری تا مرحله گل دهی طبق عرف انجام شد و بعد از این که تقریبا ۵۰% ژنوتیپ ها وارد گل دهی شد آبیاری قطع گردید و عملکرد دانه به همراه برخی صفات زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. عملکرد دانه در واحد سطح با تمام اجزای عملکرد همبستگی معنی دار در سطح یک درصد نشان داد. در رگرسیون گام به گام چهار صفت تعداد دانه در بوته، وزن بوته، وزن هزاردانه و طول غلاف برگ پرچم وارد مدل شدند که در مجموع ۵۲/۸۰ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. اولین صفتی که در مدل وارد شد تعداد دانه در بوته بود که این صفت به تنهایی ۷۲ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه کرد. طبق نتایج تجزیه علیت تعداد دانه در بوته بیشترین اثر مستقیم (۷۵/۰) را با عملکرد دانه داشت. بیشترین اثر غیرمستقیم را تعداد سنبله از طریق تعداد دانه در بوته برروی عملکرد دانه (۶۶/۰) داشت. بر اساس نتایج رگرسیونی چند متغیره و همچنین تجزیه علیت مشاهده گردید که صفت تعداد دانه در بوته بیشترین نقش را در توجیه تغییرات عملکرد دانه داشته است و به عبارتی صفت موثری در انتخاب برای افزایش عملکرد تحت شرایط تنش خشکی می باشد.

Keywords:

Correlation coefficient , Drought stress , Path analysis , Step wise multiple linear regression , تجزیه علیت , تنش خشکی , رگرسیون گام به گام , ضریب همبستگی

Authors

مریم درانی نژاد

Shahid Bahonar University of Kerman

قاسم محمدی نژاد

Shahid Bahonar University of Kerman

بابک ناخدا

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aghaee-sarbarzeh, M. ۲۰۱۲.Variation of Agronomic Traits in Durum Wheat Genotypes. ...
 • Akram, Z., S.U. Ajmal and M. Munir. ۲۰۰۸. Estimation of ...
 • Arminian, A., S. Houshmand and B. Shiran. ۲۰۱۰. Evaluation the ...
 • Ashraf, M. and M.R. Foolad. ۲۰۰۷. Roles of glycine betaine ...
 • Bulman, P. and L.A. Hunt. ۱۹۸۸. Relationships among tillring, spike ...
 • Chowdhry, M.A., M. Ali, G.M. Subhani and I. Khaliq. ۲۰۰۰. ...
 • Cone, A.E., G.A. Slafer and G.M. Halloran. ۱۹۹۵. Effects of ...
 • Dat, J., S. Vandenabeele, E. Vranova, M. Van Montagu, D. ...
 • Dawari, N.H. and O.P. Luthra. ۱۹۹۱. Character association studies under ...
 • Farahani, A. and A. Arzani. ۲۰۰۶. Investigating genetic variation of ...
 • Gupta, A.K., R.K. Mittal and A.Z. Ziauddin. ۱۹۹۹. Association and ...
 • Kearsey, M.J. and H.S. Pooni. ۱۹۹۶. The genetical analysis of ...
 • Mi, G., L. Tang, F. Zhang and J. Zhang. ۲۰۰۰. ...
 • Mitra, J. ۲۰۰۱. Genetics and genetic improvement of drought resistance ...
 • Mohseni, M., S.M.M. Mortazavian, H.A. Ramshini and B. Foghi. ۲۰۱۶. ...
 • Naghavi, M.R. M. Moghaddam, M. Toorchi and M.R. Shakiba. ۲۰۱۶. ...
 • Riaz, R. and M.A. Chowdhry. ۲۰۰۳. Genetic analysis of some ...
 • Richards, R.A. ۱۹۹۶. Defining selection criteria to improve yield under ...
 • Samarah, N.H. ۲۰۰۵. Effects of drought stress on growth and ...
 • Sanchez–Diaz, M., J.L. Garcia, M.C. Antolin and J.L. Araus. ۲۰۰۲. ...
 • Shanahan, J.F., K.J. Donnelly, D.H. Smith and D.E. Smika. ۱۹۸۵. ...
 • Shoran, J. ۱۹۹۵. Estimation of variability parameters and path coefficient ...
 • Slafer, G.A. and F.H. Andrade. ۱۹۹۳. Physiological attributes related to ...
 • Tatari, M., M.M. Ahmadi and R. Abbasi Ali Kamar. ۲۰۱۲. ...
 • Waddington, S.R., J.K. Ranson, M. Osmanza and D.A. Saunders. ۱۹۸۶. ...
 • Welsh, J.R. ۱۹۸۱. (۱st ed.). Fundamentals of Plant Genetics and ...
 • نمایش کامل مراجع