ارزیابی و واسنجی مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه های فاقد آمار

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,115

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCWMSWRM05_205

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1391

Abstract:

استفاده پایدار از منابع آب، مهمترین رکن توسعه در تمام زمینه ها قلمداد می شود. لذا توسعه منابع آب با توجه به نیاز روز افزون جوامع انسانی به آب یک ضرورت است. این امر مستلزم ارزیابی دقیق و شناخت میزان و توزیع زمانی ومکانی آب است. پیش بینی دبی جریان مروجی از حوضه ها برای تدبیر راهکار های مناسب در مدیریت منابع آبی موجود نقش بسیار مهمی دارد. با توجه به پیچیدگی ها و تخمین های موجود در تهیه آمار و اطلاعات لازم و روشهایمحاسباتی موجود مدلهای بارش رواناب از جمله سیستم مدلسازی حوضاه آبریز - 1 ابزاری مناسب برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه های آبریز می باشد. این مدلها برای استخراج هیدروگراف سیل به ویژه در حوضه های آبریز فاقدآمار آبدهی بکار گرفته می شوند. در این مطالعه با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS به تخمین سیلاب حوضه آبریزقروه واقع در استان کردستان، پردامته شد. در این راستا 4 رگبار را کاه دارای هیدروگراف و هایتوگراف متناظر هم بودند، انتخاب و توسط نرم افزار HEC-HMS و با استفاده از روش تجربی SCS هیدروگراف سیل حوضه شبیه سازیشد. شماره منحنی، زمان تأمیر و میزان تلفات توسط نرم افزار مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کهنرم افزار مورد نظر با توجه به واسنجی های صورت گرفته در ضراید روشهای تجربی، یک ابزار مفید جهت تخمین دبی اوج سیلاب در نقاط فاقد آمار حوضه های آبریز مواهد بود

Authors

سیده فریده نوری

دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

جواد بهمنش

استادیار ان گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • مهدوی، م 1378. هیدرولوژی کاربردی. چاپ دوم. انتشارت دانشگاه تهران. ...
  • نجمایی، م. 1369. هیدرولوژی مهندسی، جلد 1و2. انتشارات دانشگاه علم ...
  • Garrot, L. and Bras, R.L. 1995. A distributed model for ...
  • HEC-HMS Hydrologic modeling system, Technical Reference Manual, Hydrologic Engineering Center, ...
  • Lee, J.H., Yoon, K.L.. Jeong, S. and Lee, E T.2003 ...
  • Watershed Modeling System(WMS) .2004. WMS V7.1 Tutorials, Bringhan young university ...
  • نمایش کامل مراجع