بررسی عوامل موثر بر بروز تقلب در آزمونها و انجام تکالیف درسی : مطالعه موردی و تحلیل سلسله مراتبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_177

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر بروز تقلب در آزمونها و انجام تکالیف درسی می پردازد. بر پایه مطالعات گذشته ، تعداد ۱۵ عامل موثر بر بروز تقلب انتخاب شده که این عوامل به سه دسته عوامل آموزشی ، عوامل فرهنگی و عوامل فردی دسته بندی شدند. بر همین اساس، پرسشنامه هایی به روش تحلیل سلسله مراتبی تهیه شد. در ادامه ، با استفاده از این پرسشنامه ها، ۲۰ نفر از اساتید دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در میان عوامل بررسی شده، عوامل فردی بیشترین سهم را در بروز تقلب دارند.

Keywords:

Authors

ایمان زحمتکش

دانشیار، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران