تاثیر محیط زیست بر گردشگری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA02_279

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1401

Abstract:

زیستن بر روی کره ای که به علت حجم زیاد آلاینده های تولید شده توسط انسان، در معرض انواع تهدیدهاست، وهزینه هایی که به واسطه رفتارهای نامناسب زیست محیطی - بالاخص در حوزه هایی نظیر انرژی بر جوامع تحمیلمی شوند، تبیین رفتار زیست محیطی افراد را به مساله ای مهم در مطالعات جامعه شناسی محیط زیست، جامعهشناسی مصرف انرژی وحتی مدیریت شهری بدل ساخته است. در تبیین های رفتار زیست محیطی عموما بر سهدسته عوامل فردی، موقعیتی و اجتماعی - سیاسی تاکید می شود. رفتارهای زیست محیطی هر گروه از کنشگرانانسانی؛ بسته به موقعیت؛ می تواند متفاوت و دارای اهمیت ویژه ای باشد. گردشگران نیز از جمله گروه هایی هستندکه به دلیل شدت تاثیراتی که رفتارهای زیست محیطی آنها بر محیط اجتماعات مقصد به جا می گذارد، در معرضمطالعه رفتار زیست محیطی قرار دارند.

Keywords: