فناوری اطلاعات، کیفیت اطلاعات، گزارشگری پایدار، تصمیم گیری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_156

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

Abstract:

امروزه اهمیت اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. اطلاعات به عنوان منبع اصلی قدرت و تسلط بر دیگران، نقش مهمی را ایفا کند و مهمترین مشخصه یک جامعه قدرتمند اولویت دادن به عنصر اطلاعات است. یکی از کاربردهای مهم اطلاعات را می توان در مدیریت سازمان و رسیدن به اهداف سازمان مشاهده کرد. کاربرد اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع در وظایف مدیریت می تواند گامی موثر در جهت حل بسیاری از مشکلات سازمانی باشد و یکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل ملاحظه ای دارد، بحث تفاوت مدیران در تصمیم گیری است. بزرگان علم مدیریت در اولویت گذاری کارهای با اهمیت مدیران، تفاوت نظرهایی دارند اما تمام آنها در این که تصمیم گیری درست در زمان حیاتی، اساسی ترین وظیفه مدیر است، تردید ندارند. تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلو گر است. در این مقاله شده استبه تشریح متغیرهایفناوری اطلاعات، کیفیت اطلاعات، گزارشگری پایدار، تصمیم گیری و همچنین نتایج پژوهش های صورت گرفته پرداخته شود.

Authors

حمید رستمی جاز

استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

بنفشه حسنی کوچکی

کارشناس مسئول صندوق همای آگاه ، دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، ایران

پوریا دهدارنسب

مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه اقتصادی آرین، دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران