بررسی رابطه بین نگرش های مذهبی واضطراب ویروس کرونا در مردان سالمند شهرستان قوچان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COQFH01_058

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

از جمله عواملی که میتواند در کاهش و جلوگیری از اختلال های روانی در همه دوران زندگی، ازجمله سالمندی، نقش موثری داشته باشد نگرشهای مذهبی است. با توجه به اینکه جمعیت سالمندان روند رو به رشدی دارد تلاش برای رفع مشکلات روانی آنها ضرورت دارد. برخی از روانشناسان می گویند مذهب به انسان ها کمک می کند تا معنای وقایعی از زندگی که دردناک و اضطراب انگیزند بفهمند و باعث دلگرمی و خرسندی مطبوعی در روان و روحیه آنها بشود. نتایج مطالعات زیادی در نقاط مختلف جهان مذهب را به عنوان نیروی حمایت کننده در کاهش فشارهای روانی، اعم از اضطراب ناشی از بیماریها معرفی کرده است. از آنجایی که بیماری کرونا ویروس سلامت روانی راتهدیدمی کند و موقعیت بسیار اضطراب زایی را بوجوداورده است . این بیماری همه گیر سندروم اضطراب COVID-۱۹ را به وجود آورده است. که یافتن راه های درمان وپیشگیری ازآن ضرورت دارد.روش: این پژوهش در چارچوب مطالعات توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش کلیه سالمندان مرد شهرستان قوچان و تعداد نمونه در این پژوهش ۱۰۰ نفر از سالمندان است.جهت نمونه گیری سالمندانی که پرسشنامه را بصورت آنلاین تکمیل کردند،انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه نگرش سنج مذهبی و اضطراب ویروس کرونا)علیپور(۱۳۹۸ مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون به شیوه همزمان وجود دارد. به علاوه نگرش مذهبی قدرت پیش بینی کنندگی کاهش اضطراب از بیماری ویروس کرونا را دارد.نتیجه گیری: نگرش های مذهبی و اضطراب ویروس کرونا دو مفهومی اند که با هم رابطه دارند. در بین شیوه های مقابله ای سالمندان مذهب نقش مهمی در پر کردن فضای خالی زندگی و معنی دار کردن آن دارد . با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی توجه به ارتقای سطح آگاهی و دانش نگرش های مذهبی برای کاهش اضطراب کروناویروس سالمندان ضرورت دارد.

Authors

افسانه ولی پوران ورانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ایت الله حائری میبد