بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEER-14-4_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

Abstract:

نظام نوآوری کشاورزی شامل شبکه ای از حیطه های مختلف می باشد که در تعامل دوسویه با یکدیگر قرار دارند، این ارتباط درون شبکه ای به دلیل درنظر گرفتن تمامی کنشگران نقطه قوت نظام نوآوری کشاورزی به حساب می آید.هدف این مقاله بیان رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران است. در این پژوهش ۱۹ نفر از مدیران و محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مدیران بخشهای اجرایی و سیاستگذاری با استفاده از تکنیک گلوله برفی با انتساب متناسب شناسایی و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه ساختاریافته می باشد که در نهایت با استفاده از تکنیک دلفی فازی، یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران با تاکید بر کرامت انسانی و بهره مندی از منابع انسانی کارآمد درصدد دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی؛ تامین امنیت غذایی کشور؛ توسعه فن آوری های نوین در بخش های فعال کشاورزی و کشاورزی دانش محور با تاکید بر توانمندسازی، ثروت آفرینی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و استفاده از مزیت رقابتی در تولید محصولات کشاورزی می باشند.

Keywords:

بیانیه رسالت و چشم انداز , نظام نوآوری کشاورزی , ایران

Authors

فریسا ایران نژاد رانکوهی

دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی میردامادی

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سید جمال فرج اله حسینی

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرهاد لشگرآرا

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمدرضا رضاپناه

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اعرابی،م.(۱۳۹۵).دستنامه برنامه ریزی استراتژیک.تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی ...
 • اللهیاری،م.(۱۳۹۰).تحلیل مهارتهای مدیریت مزرعه در بین گردانندگان واحدهای مرغداری صنعتی ...
 • ایمان زاده، ع. (۱۳۹۶). رابطه بین تسهیم و اشتراک گذاری ...
 • برادران،م.، فراحی،م.م و آبادی خواه،م.(۱۴۰۰). طراحی مدل مدیریت استرات›یک در ...
 • حاجی حسینی،ح.، محمدی،م.، عباسی،ف.، و الیاسی،م.(۱۳۹۰). تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ...
 • حسینی، م.، و شریف زاده، الف.(۱۳۹۳). توسعه دانش بنیان کشاورزی ...
 • خداداد حسینی.، ریاحی،پ.، و نوری،م.(۱۳۹۱). پیشبرد نوآوری در کشورهای در ...
 • فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ، سال چهارم، ...
 • دیوید، فرد آر. (۱۳۹۴).مدیریت استراتژیک . مترجمان : پارسائیان ، ...
 • میرسپاسی،ن.، طلوعی اشلقی،ع.، معمارزاده،غ.، و پیدایی،م.(۱۳۸۹). طرح مدل تعالی منابع ...
 • Agwu, A.E., Dimelu,M.,& Madukwe,M.(۲۰۰۸).Innovation system approach to agricultural development: Policy ...
 • Ambosie,G.,& Muldowney,M.(۲۰۰۹). Management Theory for Small Business, Atemps and Requirement. ...
 • Cowan, D., Brunero,S., Lamont,S.,& Joyce,M.(۲۰۱۳). Direct care activities for assistants ...
 • Habibia,A., Firouzi Jahantighb,F.,& Sarafrazic,A.(۲۰۱۵).Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening ...
 • Katz Riaz, E., De Meyer, J., Dosov, B., & Nichterlein, ...
 • Klerkx,L., Schut,M., Leeuwis,C.,& Kilelu,C.(۲۰۱۲). Advances in Knowledge Brokering in the ...
 • Leeuwis, C.,& Ban ,A. v. d.(۲۰۰۴). Communication for rural innovation: ...
 • Mekonnen ,D.K., Spielman,D.,& Fonsah,E.G.(۲۰۱۲). Innovation Systems and Technical Efficiency in ...
 • Papulova,Z.(۲۰۱۴). The Significance of Vision and Mission Development or Enterprises ...
 • Penco,L., Profumo,G.,& Scarsi,R.(۲۰۱۷). Stakeholder Orientation in Cruise Lines’ Mission Statements. ...
 • Pietro,P.,&Giuseppe,T.(۲۰۱۲).Ethics,sustainability and logisticsin agricultural and agri-food economics research. Italian Journal ...
 • Schut ,M., Klerkx,L., Rodenburg,J., Kayeke,J., Hinno,L., Raboanarielina,M., Adegbola,P., Ast,A.,& Bastiaans,L.(۲۰۱۵). ...
 • Spielman, D. J., Davis, K., Negash, M., & Ayele, G. ...
 • Temel, T., Janssen, W., & Karimov, F. (۲۰۰۱). The Agricultural ...
 • Turner ,A., Williams,T., Nicholas,G., Foote,J., Rijswijk,K., Barnard,T., Beechener,S.,& Horita,A.(۲۰۱۷).Triggering system ...
 • Wu,Ch.,& Fang,W.(۲۰۱۱). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the ...
 • نمایش کامل مراجع